Neuvonnan runkosopimuksen neuvottelut jatkuivat

Neuvonta-alan runkosopimusta koskevat neuvottelut jatkuivat maanantaina 18.11.

Neuvotteluissa osapuolet vastasivat puolin ja toisin toisen osapuolen esittämiin tekstimuutostavoitteisiin. Osapuolten näkemykset ovat neuvottelujen tässä vaiheessa kovin kaukana toisistaan. Palkoista tai palkankorotusten muodosta ei tässä vaiheessa ollut edellytyksiä keskustella.

Neuvotteluita jatketaan 27.11. työaikaan liittyvistä kysymyksistä.

Neuvonta-alan runkosopimuksen voimassaolo päättyy vuoden vaihteessa. Agronomiliiton lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Jyty, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.