MMT, agronomi, M.Sc, Jyrki Niemi on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2019

MMT Jyrki Niemi toimii maatalouspolitiikan tutkimusprofessorina ja Biotalouspolitiikat -fokusalueen tutkimuspäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa. Hän on yli 30-vuotisen työuransa aikana perehtynyt erittäin laajasti Suomen maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöön sekä sen asemaan kansainvälisessä kilpailussa, kaupassa ja politiikassa. Jyrki Niemi on alansa todellinen asiantuntija ja myös mediasta tuttu kirjoittaja ja esiintyjä. Hänellä on erityinen kyky esittää monimutkaisetkin asiat selkeästi ja kiinnostavasti myös suurelle yleisölle.

Jyrki NiemiTutkimustyössään Niemi on perehtynyt erityisesti käytännön maatalous- ja kauppapolitiikan kansallisiin ja kansainvälisiin vaikutuksiin sekä etsinyt ja analysoinut uusia keinoja päätöksentekijöiden käyttöön.

Hän aloitti tutkijanuransa vuonna 1988 Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet kansainvälinen kauppapolitiikka, Suomen kansallinen ja EU:n yhteinen maatalouspolitiikka sekä elintarvikemarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus. Tutkimusten suunnittelusta, tutkimusvarojen hankinnasta ja tutkimushankkeiden johtamisesta Niemellä on näyttöjä niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. Kansainvälistä kokemusta hän on hankkinut vierailevana tutkijana Alankomaissa ja Malesiassa.

Niemellä on monien vuosien kokemus myös maatalous- ja kauppapolitiikan valmisteluun liittyvästä asiantuntijatyöstä. Hän on toiminut jäsenen ja sihteerin tehtävissä lukuisissa hallinnonalan työryhmissä sekä valmistellut asiantuntijalausuntoja Eduskunnan eri valiokunnille ja Maa- ja metsätalousministeriölle.

Niemi valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Lisäksi hän suoritti Master of Science -tutkinnon Arkansasin yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 1991. Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi Niemi väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 2003.

Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja on valittu vuodesta 1988 lähtien. Jyrki Niemelle luovutettiin tunnustuksen lisäksi Agronomiliiton lahjoittama 1700 euron stipendi.

Lisätietoja:
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Ilmari Halinen, puh. 040 510 3556
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640