OPH:n Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän kannanotto

Luonnonvara-alojen, elintarviketuotannon ja ympäristöalan laadukas ja kattava koulutus edellyttää aukkojen paikkaamista ja lisäpanoksia

Opetushallituksen Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä esittää osaamisen ennakointifoorumin ennakointityössä tekemiensä havaintojen perusteella välittömiä toimenpiteitä, joilla Suomi kansallisesti turvaa metsätalouden, maatalouden, koko ruoantuotannon ja ympäristöasioiden kansallisten etujen edellyttämän osaamisen kaikilla koulutustasoilla ammatillisesta koulutuksesta yliopistoihin.

Syntyneet aukot pitää paikata ja uusia satsauksia tehdä. Ryhmä esittää kattavuuskartoituksen tekemistä, jonka tulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelma havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tarkastelun pitää olla niin laadullista kuin määrällistä, alueellista, yli koulutusasteiden ulottuvaa ja myös elinikäiseen oppimiseen ratkaisuja etsivää.

Tutustu kannanottoon.

Lisätietoja:
Ennakointiryhmän pj, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto
Ennakointiryhmän vpj, koulutusjohtaja Susanna Aro, MTK