Jäsenten mentorointia jo 15 vuotta

Mentorointi lisää rohkeutta ja avaa näkökulmia omalle alalle. Lisäksi verkostoituminen koetaan yhdeksi mentoroinnin tärkeimmistä anneista.

Nämä käyvät ilmi neljän akavalaisen luonnontieteiden ja luonnonvara-alojen liiton (4L) tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin mentoroinnin pidemmän aikavälin hyötyjä. Kysely tehtiin liittojen jo 15 vuoden ajan toteuttamaan mentorointiohjelmaan osallistuneille jäsenille.   

Mentoroinnilla lisää rohkeutta sekä uusia näkökulmia

Mentorointi ei ole pelkkä hetkellisen kehittymisen väline, vaan useimmille vastaajille mentoroinnista oli jäänyt käteen myös jotain pysyvämpää, joka oli kantanut uralla ja elämässä eteenpäin. Yleisimmin esiin nousi käytännön muutokset toiminnassa.

- Monet vastaajat kertovat mentoroinnin lisänneen itseluottamusta. Itseluottamus vaikuttaa tapaan toimia erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa. Mentoroinnin aikana aktorit eli mentoroitavat oppivat tunnistamaan ja peilaamaan omaa osaamistaan sekä kehittymistään, toteaa ura-asioiden päällikkö Heidi Hännikäinen Agronomiliitosta.

Liitot kannustavat opiskelijoita verkostoitumaan jo opiskeluaikana oman alan asiantuntijoiden kanssa.

- Kyselyn perusteella mentorointi tuki aktoreiden verkostoitumista. Verkostoituminen koettiin erittäin positiivisena ja hyödyllisenä. Vastaajat havaitsivat myös verkostoitumisen roolin korostuvan työelämään siirryttäessä, sanoo asiamies Johanna Hristov Metsänhoitajaliitosta.

Työelämä ja sen vaatimukset tutuksi

Selvityksen mukaan mentorointi avaa näkemyksiä ja näkökulmia erilaisista työllistymisvaihtoehdoista.

– Keskustelut kokeneempien kollegoiden kanssa auttavat ymmärtämään, että on olemassa monia erilaisia työpaikkoja sekä urapolkuja. Vaikka oma suunta ei vielä mentoroinnin aikana löytyisi, niin luottamus oman polun löytymiseen lisääntyy. Kun suunta selkiytyy, se luo luottamusta myös tulevaan, kertoo asiamies Suvi Liikkanen Luonnontieteiden Akateemisten Liitosta.

Mentorointi avaa näkökulmia työelämän vaatimuksista.

- Aktorien ja mentorien väliset keskustelut auttavat ymmärtämään myös sitä minkälaisia odotuksia työnantajilla on. Tieto lisää rohkeutta ja varmuutta hakea erilaisia työpaikkoja, sanoo opiskelijatoiminnan koordinaattori Henri Annila Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitosta.

Kysely tehtiin toukokuussa 2016 ja se lähetettiin yhteensä 861 mentorointiin osallistuneelle.
Siihen vastasi 289 henkilöä eli 34 % mentorointiin osallistuneista. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella käyttäen sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä.

Voit tutustua kyselystä tehtyyn raporttiin tästä

Lisätietoa: Agronomiliiton ura-asioiden päällikkö Heidi Hännikäinen, puh. 040 901 1645