Jäsenkysely koronan vaikutuksista työelämään

Agronomiliitto on mukana akavalaisessa jäsenkyselyssä, jolla selvitetään koronaepidemian vaikutuksia työelämään.

Agronomiliitto lähetti maanantaina 31.8. palkansaajajäsenilleen kyselyn, jolla selvitetään keväällä 2020 alkaneen koronaepidemian vaikutuksia työelämään.

Epidemia on luonut työelämän ja ihmisten arjen kannalta poikkeuksellisen tilanteen. Kyselyllä selvitetään minkälaisia koronatilanteen vaikutukset ovat erityisesti akavalaisten liittojen jäsenten kannalta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vaikutettaessa suomalaisen työelämän kehityssuuntaan poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kyselyn toteuttavat akavalaiset liitot, mukaan lukien Agronomiliitto, yhdessä keskusjärjestö Akavan tutkimus- ja ajatuspajan - Akava Works - kanssa. Kysely toteutetaan, jotta saadaan luotettava kuva koronatilanteen vaikutuksista eri aloilla työtä tekevien akavalaisten työhön. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja ja aineisto käsitellään vastaajien anonymiteetti säilyttäen. Kyselyaineiston analysoi ja raportoi tutkimus- ja ajatuspaja Akava Worksin tutkija.

Kiitämme sinua jo etukäteen osallistumisesta kyselyyn.

Lisätiedot:
Tutkija Joonas Miettinen, Akava Works, joonas.miettinen@akava.fi
Neuvottelupäällikkö Outi Parikka, Agronomiliitto, outi.parikka@agronomiliitto.fi