Ilmo Aronen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2021

Agronomiliitto on myöntänyt Vuoden vaikuttaja 2021 tunnustuksen MMT, agronomi, dosentti, työelämäprofessori Ilmo Aroselle.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Ilmo Arosen mittavan uran kestävä teema on elinkeinoelämän ja tieteellisen tutkimuksen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistäminen maatalous- ja ruoka-alalla. Tässä hän on onnistunut ainutlaatuisella tavalla. Aronen toimii Senior Advisorina Lantmännen Agro Oy:ssä sekä työelämäprofessorina ja dosenttina Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Ilmo Aronen on tehnyt pitkän uran maatalouden ja ruokaketjun alojen johtotehtävissä. Hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot alan yritysmaailmassa ja maatalousalan tutkimuksessa. Lantmännen Agro Oy:n tutkimusjohtajana ja nyt Senior Advisorina hänen painopisteenään on ollut digitaalisten palveluiden kehittäminen. Maatalouden prosesseissa muodostuu paljon arvokasta dataa, jota pystytään digitalisaation avulla hyödyntämään entistä paremmin. Tämä mahdollistaa paremman tuottavuuden ja auttaa parantamaan esimerkiksi elintarvikkeiden jäljitettävyyttä. 

Aronen on toiminut vuodesta 1993 lähtien Helsingin yliopiston dosenttina. Hän on tutkimusryhmineen saavuttanut eläinravitsemuksen alalla useita innovaatioita, joilla on tuottavuutta parantava ja myös ilmastonmuutoksen ajureita pienentävä vaikutus. 

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kutsui Ilmo Arosen tiedekuntansa ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi syyskuussa 2019. Professuurin erityisalueena on ruokaketjun liiketoiminta ja johtaminen. Aronen on työelämäprofessorina toteuttanut ansiokkaasti tavoitettaan vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kehittää systemaattisia vuorovaikutuksen malleja tiedekunnan ja elinkeinoelämän toimijoiden välille.

Työelämäprofessuuri perustettiin useiden säätiöiden lahjoittamin varoin. Myös Agronomiliitto oli osaltaan mukana mahdollistamassa professuurin perustamista. 

Ilmo Aronen valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1986 ja väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 1992.


Agronomiliitto on valinnut jäsentensä keskuudesta Vuoden vaikuttajan (aiemmin Vuoden agronomi/maisteri) vuodesta 1988 lähtien. Vuoden vaikuttaja -tunnustus annetaan henkilölle, joka on vaikuttanut myönteisesti ruoka-alan kehitykseen tai näkyvyyteen sekä toiminut kannustavana esimerkkinä muille. Ilmo Aroselle luovutetaan tunnustuksen lisäksi Agronomiliiton lahjoittama 1700 euron stipendi.


Lisätietoja:
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Jyrki Isotalo, puh. 040 824 4360
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala, puh. 050 575 8138