Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko varautuu hakemusruuhkaan

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenistö ei välty poikkeustilan aiheuttamalta työttömyydeltä. Kassaan on 7.4.2020 mennessä saapunut yli 3 000 työvoimapoliittista lausuntoa kohta alkavista työttömyyksistä. Määrä on kymmenkertainen normaalitilanteeseen verrattuna. Hakemusten käsittelyajat olivat maaliskuussa noin 9 päivää ja valitettavasti käsittelyajat alkavat venyä viimeistään toukokuussa. Käsittelyssä oleva viikko näkyy verkkosivuilla: www.erko.fi.

Erko on varautunut tulevaan käsittelyruuhkaan ensinnäkin henkilöstöjärjestelyin: neljä työntekijää on vakinaistettu, kolmella henkilöllä määräaikaisuuksia on jatkettu keväälle 2021 ja viisi määräaikaista aloittaa huhtikuussa. Puhelinneuvonta kohdennetaan 20.4.2020 lähtien maanantaille ja torstaille. Useimpiin kirjallisiin kysymyksiin on pystytty vastaamaan viimeistään kysymystä seuraavana työpäivänä ja se on tavoitteena jatkossakin.

Päivärahahakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää mukaan hakemuksen ohjeiden mukaiset dokumentit. Tarkemmat ohjeet löytyvät kassan verkkosivuilta. Asiakirjojen lähettäminen verkkoasioinnin kautta helpottaa käsittelyä kassassa.

Toiminta-ohjeet, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan:

  1. Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa www.te-palvelut.fi työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.
  2. Hae ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta Erkon verkkoasioinnin kautta.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan hakemuksessa pyydetyt liitteet, myös palkkatodistus tai palkkalaskelmat.
  4. Jos sinut on lomautettu, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta, vaikka lomautus alkaisi tai päättyisi keskellä viikkoa.
  5. Toimita kassalle muutosverokortti etuutta varten, muuten ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosentin mukaisesti.
  6. Hae jatkossa päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Viimeisen hakemuksen voi tehdä lyhyemmältä ajalta.
  7. Asioi kassan kanssa verkkoasioinnin kautta. Puhelinpalvelua on rajoitettu hakemuskäsittelyn vuoksi.

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen työttömyys- ja lomautusajalta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kotisivuilta www.erko.fi.

Eero T. Anttila, Erkon johtaja 8.4.2020