Ansiopäivärahan suojaosa nousee kesäkuussa 500 euroon

Muutoksen myötä osa-aika- tai keikkatyön vastaanottaminen muuttuu entistä kannattavammaksi. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa kuukaudessa.

Osa-aikatyön tekeminen on jo nykyisin hyvin yleistä ansiopäivärahan saajien kesken. 38 % ansiopäivärahan saajista sai viime vuonna päivärahaa osittaisen työn ajalta.