AKY - Akavalaiset yrittäjät ry: Korkeakoulutetut yrittäjät ovat ruoka-alan haasteiden ratkaisijoita

AKY - Akavalaiset yrittäjät ry painottaa yrittäjyyden, kaupallistamisen ja vahvaa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmaa pitkän aikavälin ratkaisuna ruoka-alan kehittämiseksi. AKY pitää tärkeänä niin ruoka- kuin muillakin aloilla edistää ja tukea kaikin tavoin korkeakoulutettujen yrittäjien liiketoimintaosaamista, kansainvälistymis- ja vientiosaamista sekä alan huippuosaajien tutkimus- ja innovointiyhteistyötä. Agronomiliitto on AKY:n jäsenliitto.

Lue AKY:n 2.5.2022 annettu STT-tiedote täältä: Korkeakoulutetut yrittäjät ovat ruoka-alan haasteiden ratkaisijoita | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry (sttinfo.fi)

Monitahoinen yleinen keskustelu maatalouden kannattavuusongelmista ja ruokaketjun haasteista on muuttunut yhä vakavammaksi ajankohtaisesta geopoliittisesta tilanteesta sekä huoltovarmuustarpeista johtuen. Korkeakoulutettuja yrittäjiä edustava AKY - Akavalaiset yrittäjät ry painottaa yrittäjyyden, kaupallistamisen ja vahvaa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmaa pitkän aikavälin ratkaisuna ruoka-alan kehittämiseksi. Viljelyn kannattavuus linkittyy keskeisellä tavalla takaamaan Suomen huoltovarmuuttakin.

Edistetään korkeakoulutettujen yrittäjien kaupallista kansainvälistymis- ja vientiosaamista.

Ruoka-alan menestys edellyttää kansainvälistymistä ja viennin kasvua. Siksi suomalaisten yritysten kaupallista osaamista ja resursseja kansainvälisiin markkinointi-investointeihin tulisi vahvistaa. Ruoka-alan kasvu edellyttää tukea myös pienten ja keskisuurten yritysten vientiin. Myös korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan edesauttaa yritysten tuote- ja palveluviennin kasvua.

Edistetään korkeakoulutettujen yrittäjien innovaatioiden kaupallistamista.

Ruoka-alan yrityksille tulee luoda mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille. Ruoka-alan korkeakoulutettujen yrittäjien innovaatiot tuovat arvonlisäystä ja ovat osaltaan ratkaisemassa myös ruoka-alan vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä akuutteja, globaaleja haasteita.  

Vahvistetaan korkeakoulutettujen yrittäjien liiketoimintaosaamista. Kannattava liiketoiminta, laskentaosaaminen ja asiakaslähtöinen, pitkäjänteinen rahavirtojen suunnittelu on alasta riippumatta myös vaikeiden aikojen yli kantava ja kestävä tapa menestyä. Selkeä liikeidea sekä myynti- ja markkinointiosaaminen auttavat yritystä kasvamaan.

AKY - Akavalaiset yrittäjät ry pitää tärkeänä niin ruoka- kuin muillakin aloilla edistää ja tukea kaikin tavoin korkeakoulutettujen yrittäjien liiketoimintaosaamista, kansainvälistymis- ja vientiosaamista sekä alan huippuosaajien tutkimus- ja innovointiyhteistyötä.

Helsingissä 2.5.2022

Yhteyshenkilöt:

Timo Saranpää, puheenjohtaja                            Linda Kanniainen, neuvottelupäällikkö

AKY - Akavalaiset yrittäjät ry                                Agronomiliitto ry

P. 050 523 6005                                                   P. 040 901 1644

 

Tietoa julkaisijasta:

Akavan julkaisema ruokaohjelma sekä Agronomiliiton viljelijävaliokunnan kannanotto antavat välineitä ruoka-alan haasteiden ratkaisuun. Ruoka-alan korkeakoulutetut yrittäjät ovat tärkeässä roolissa alan yritysten kehittämisen kannalta. Yrittäjät tarvitsevat tietoa toimintaympäristön ja ruokaketjun erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista: ruokaketjussa tarvitaan monipuolista osaamista ja yhteistyötä. AKY - Akavalaiset yrittäjät ry kokoaa yhteen akavalaisten liittojen korkeakoulutetut yrittäjäjäsenet. AKY edustaa 23 akavalaisen liiton ja Ornamon 16.000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.

 

***

Taustatietoa Agronomiliiton jäsenille: Agronomiliiton yrittäjäedunvalvontaa ja -palveluja tarjotaan jäsenille AKY - Akavalaiset yrittäjät ry:n (AKY) kautta, yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa ja Agronomiliiton yrittäjävaliokunnan valmistelemana. AKY:n toiminta on olennainen osa Agronomiliiton yrittäjille suunnattua toimintaa. AKY kokoaa yhteen akavalaisten liittojen korkeakoulutetut yrittäjäjäsenet. Aky.fi -tapahtumat ja koulutukset ovat avoimia kaikille Agronomiliiton jäsenille. Agronomiliitto on AKY:n jäsenliitto. Agronomiliiton yrittäjä- ja viljelijäjäseniä yhdistävänä tekijänä on yleisten yrittäjäkysymysten lisäksi ruokaketjun osana toimiminen.