Agronomiliitto Akavan kannalla koskien irtisanomisperusteita alle 20 työntekijän työpaikoissa

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, joka koskee työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää muun muassa, että esityksessä yksilön oikeusturva ja perustuslaillinen yhdenvertaisuus heikkenee eikä oikeasuhtaisuuden tavoite toteutuisi.

Esitys asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan perusteettomasti heistä riippumattomista tekijöistä ja syistä. Akava esittää, että esitys vedetään pois ja muutokset jätetään toteuttamatta.

Tutustu Akavan antamaan lausuntoon Akavan nettisivuilla täällä.

Agronomiliiton kanta asiaan on Akavan linjan mukainen.

Agronomiliitto ei tässä vaiheessa ole mukana painostustoimissa ja liiton kanta on, että jäsenet pitäytyvät omissa tehtävissään mahdollisten painostustomenpiteiden aikana.