Akava: Suomesta maailman ilmastoälykkäin maa

Akava ehdottaa, että Suomesta tehdään maailman ilmastoälykkäin maa ja johtava ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien ratkaisujen kehittäjä.

Uusi hallitusohjelma on asettanut Suomelle tiukat päästötavoitteet, joiden toteuttamiseen Akava toivoo kansalaisten osallistuvan jatkossa aktiivisemmin. Akava on laatinut yhdessä jäsenliittojensa kanssa ilmastolinjaukset.

Akavan ilmastopoliittiset tavoitteet ovat:

1. Ilmaston lämpeneminen on rajoitet­tava 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä. Suomen ilmastolaki on uudistettava vastaamaan uusia ilmastotavoitteita.
2. EU:n on kiristettävä tavoitteitaan niin, että hiilineutraalius saavutetaan selvästi ennen vuotta 2050.
3. Suomen osalta hiilineutraalius on saavutettava viimeistään vuonna 2040.
4. Suomesta on tehtävä maailman ilmastoälykkäin maa ja johtava ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien ratkaisujen kehittäjä.
5. Kaikki suomalaiset on saatava osallistumaan ilmaston hyväksi tehtävään työhön.

Tutustu tarkemmin Akavan ilmastolinjauksiin : Ilmastolinjaukset