Akavalaiset liitot selvittävät seksuaalista häirintää korkeasti koulutettujen työyhteisöissä

Agronomiliitto toteuttaa yhdessä yhdeksän muun akavalaisen liiton* kanssa kyselyn, jolla selvitetään jäsenten työelämässä kokemaa seksuaalista häirintää, seksismiä ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Haluamme #metoo-kampanjan hengessä tuoda esille myös korkeasti koulutettujen, asiantuntijatyötä ja esimiestyötä tekevien kokemukset ja niihin mahdollisesti liittyvät erityispiirteet.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan seksuaalinen häirintä työpaikoilla on yleisempää kuin luullaan ja valtaosa häirintä- ja syrjintätapauksista jää valitettavasti piiloon. Esimerkiksi Agronomiliiton neuvonta- ja lakipalveluihin otetaan yhteyttä yleensä vain kaikkein törkeimmissä tapauksissa.

Nyt käynnistyvällä kyselyllä selvitämme ongelman todellista laajuutta jäsenkuntamme työpaikoilla, sen saamia muotoja sekä niihin liittyviä tausta- ja riskitekijöitä. Lisäksi selvitämme sitä, onko asiaan puututtu ja jos on, niin miten. Samalla keräämme jäseniltämme ehdotuksia siitä, mitä ammattiliitot voisivat tehdä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamiseksi.

Kyselyn kohdejoukko on suuri, mukana oleviin liittoihin kuuluu yhteensä noin 296 000 korkeasti koulutettua, ja se kattaa kaikki työnantajasektorit ja toimialat. Liittojen yhteisellä kyselytutkimuksella saadaan ilmiöstä tarkempi kuva, koska useimmissa työyhteisöissä korkeasti koulutetut työntekijät ovat useilta eri aloilta ja eri liittojen jäseniä. Kyselyllä saadaan myös vain Agronomiliittoa koskevaa tietoa.

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkija, YTM Joonas Miettinen. Liitot tiedottavat kyselyn tuloksista niiden valmistumisen jälkeen loppuvuodesta 2018.

Vakava asia vaatii toimenpiteitä

Seksuaalinen häirintä, sukupuoleen perustuva syrjintä ja seksismi työpaikoilla ovat vakavia asioita. Ne voivat pahimmillaan pilata niiden kohteeksi joutuneen uramahdollisuudet ja jopa vaarantaa terveyden. Ne jäävät kuitenkin aivan liian usein piiloon ja niiden kohde yksin ilman tukea.

Selvittämällä korkeasti koulutettujen työpaikalla kokemaa seksuaalista häirintää, seksismiä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää haluamme rohkaista niiden kohteiksi joutuneita jäseniämme. Et ole ongelmasi kanssa yksin – ota kokemuksesi esille työnantajan kanssa, vaadi sen käsittelyä ja oikeudenmukaista ratkaisua! Apua ja tukea asian hoitamiseksi saa tarvittaessa omasta liitosta.

Kysely lähetetään Agronomiliiton opiskelija- ja palkansaajajäsenille sähköpostina torstaina 13.9. tai perjantaina 14.9.

Lisätietoja kyselystä Agronomiliiton osalta antaa:
Outi Parikka puh. 040 901 1642
etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi

* Selvitykseen osallistuvat: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Suomen Ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK, Tradenomiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY.