Akava vahvistaa nuorten aikuisten edunvalvontaa

Akavassa aloitti uudessa asiantuntijan toimessa Miika Sahamies, 28, joka on koulutukseltaan teologian maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti.

Akava vahvistaa nuorten aikuisten edunvalvontaa uudella toimella, jotta nuorten aikuisten näkökulmat ja toiveet saadaan entistä vahvemmin mukaan työelämän kehittämiseen ja edunvalvontaan.

– Suomesta puhutaan yhtenä tasa-arvon kärkimaista, mutta sukupolvien välisessä tasa-arvossa on vielä paljon kehitettävää. Työelämässä meneillään olevat uudistukset koskevat eniten nykyisiä kolmekymppisiä ja heitä nuorempia ikäpolvia. Edunvalvonnan pitää jatkossa vastata entistä paremmin nuorten työelämäodotuksiin. Nuoret pitää ottaa entistä enemmän mukaan päätöksentekoon ja yhteiskunnan kehittämiseen, Sahamies korostaa.

– Kun työelämän vaatimukset yhä kovenevat ja erityyppisten työsuhteiden kirjo lisääntyy, työelämän oikeudenmukaisuuteen pitää kiinnittää vielä nykyistä enemmän huomiota. Työelämän ja koulutuksen on jatkossa kohdattava entistä paremmin, Sahamies toteaa.

Hän katsoo, että nuorille sukupolville tarvitaan lisää valtakunnallisia vaikutuskanavia ja kohdistettua edunvalvontaa.