Akava vaatii korkeasti koulutetuille työttömille parempaa työvoimapalvelua

Akava vaatii työhallinnolta parempaa ja asiantuntevampaa työttömien työnhakijoiden ja työttömyysuhanalaisten palvelua. Erityisesti paukkuja pitäisi panna korkeasti koulutettujen työttömien koulutustarjontaan, koska työvoimakoulutuksen hankinta keskittyy tällä hetkellä lähinnä alhaisemman pohjakoulutuksen omaavien tarpeisiin.

– Panostukset on siirretty nyt nuorisotakuun toteuttamiseen, jossa korkeasti koulutetut vastavalmistuneet näyttävät jäävän syrjään, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työhallinto uudistuu taas perusteellisesti, kun uusi työvoimapalvelulaki tuli vuoden alussa voimaan.

– Maassamme on noin 30 000 korkeasti koulutettua työtöntä, eivätkä korkeakoulutettujen massairtisanomiset ole enää poikkeuksellisia. Työhallinnon on seurattava aikaansa ja löydettävä uudenlaisia keinoja ja ajattelutapoja, Fjäder vaatii.

Akava on huolestunut siitä, että työvoimaneuvojien henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset vaikuttavat liikaa työttömän opiskeluoikeutta koskeviin päätöksiin. Lisäksi linja vaihtelee maassa luvattoman paljon.

– Työvoimaneuvojien – uusilta nimikkeiltään asiantuntijoiden – on tunnettava nykyistä paremmin korkeakoulutuksen erityispiirteet ja heidän työmarkkinansa, painottaa Akavan asiantuntija Ida Mielityinen.

Työttömän työnhakijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että TE-toimiston työntekijä ilmoittaa viipymättä, mikäli hän ei puolla työttömän opiskelusuunnitelmaa. Työttömän on tiedettävä riittävän ajoissa ja sitovasti opiskelumahdollisuuksistaan työttömyysturvaa menettämättä.

Mielityinen muistuttaa, että korkeakoulujen ja työhallinnon tiiviimpi yhteistyö helpottaisi työelämään siirtyvien työllistymistä.

– On äärimmäisen harmillista, että työvoimapalveluita on siirretty uudistusten yhteydessä pois korkeakoulukampuksilta, sillä vastavalmistuneidenkin työttömyys kasvaa jatkuvasti, Mielityinen huomauttaa.