Akava: Työttömien työmarkkina-asemaa on parannettava

Työttömyystilanne pahenee jatkuvasti, mutta hallituspuolueiden edustajat ovat vaatineet lähinnä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamista.

– Ansiosidonnaisella olevia työttömiä kutsutaan jopa hyväosaisiksi. Ansiosidonnainenkin työttömyysturva on kuitenkin olennaisesti heikompi kuin aikaisempi palkka, ja minusta kenenkään työttömyys ei ole hyväosaisuutta, totesi puheenjohtaja Sture Fjäder Tampereen insinöörien tilaisuudessa keskiviikkona.

 Akava kehottaa kehittämään työttömyysturvaa siihen suuntaan, että se kannustaa aktiivisuuteen. Nykymallissa etuuden saamisen edellytyksenä on lähinnä passiivinen toimettomuus kotona. Omasta aktiivisuudesta saatetaan jopa rangaista etuuden menetyksellä, vaikka työtä ei saisikaan.

 – Esimerkiksi omaehtoisen opiskelun pitäisi olla nykyistä vapaampaa, kunhan työnhaku säilyy ja opinnoista huolimatta on valmis vastaanottamaan työtä. Nykyään etuuden saa varmimmin, jos vain muistaa hoitaa TE-toimiston edellyttämät muodollisuudet, CV-netin ja ilmoittautumisen säännöllisin väliajoin. Niistä on valitettavasti vain harvoin apua erityisesti korkeakoulutetuille työttömille, Fjäder huomauttaa.

Akavan tavoitteena on ollut vahvistaa yksityisten työvoimapalveluiden roolia työllistämisessä, koska erityisesti korkeakoulutetut ja vastavalmistuneet tarvitsevat työllistyäkseen hyvin moninaista palveluosaamista. Akava pitää hyvänä, että tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan.

Akava on myös esittänyt, että pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin palkata määräaikaiseksi ilman perustetta määräaikaisuudelle.

– On työpaikkoja, joissa olisi luonteeltaan vakituista työtä, mutta työnantaja ei talousnäkymistä johtuen uskalla sitoutua vakituiseen työntekijään, eikä lakia noudattavana ota määräaikaista vakituiseen työhön. Tällaisiin paikkoihin pitäisi luoda ohituskaista pitkäaikaistyöttömille: työnantaja saisi motivoituneen työntekijän ja työntekijä pääsisi jälleen kiinni työelämään.

Akava on ollut erittäin huolissaan hallituksen koulutusleikkauksista. Suomi ei menesty halvan työvoiman ja bulkkituotteita myyvänä maana, joten Suomea ei nosteta taantumasta heikentämällä koulutustasoa.

 Akavan video koulutuksen tulevaisuudesta: www.akava.fi/korkeakoulusta_tyollistyy