Akava: palkansaajat jäivät odottamaan vuoroaan

Hallituksen tekemät kehysriihilinjaukset painottuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseen, Akava toteaa. Palkansaajille tärkeät asiat jäivät vähemmälle tai toteuttamatta.

– Elinkeinoelämän kilpailukyky on luonnollisesti tärkeää talouden kasvulle ja työllisyydelle. Palkansaajat ja koko yhteiskunta kaipaavat kipeästi myös ostovoiman lisäämiseen liittyviä toimia, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

 Akavan tavoitteena on, että ansiotulojen verotus laskee kaikissa tuloluokissa.

 – Tuloverotuksessa tehtävät toimenpiteet jäävät nyt vuodelle 2015. Silloin ne tulee viimeistään ehdottomasti toteuttaa, jotta ansiotulojen verotus pidetään kilpailukykyisenä ja ostovoima kehittyy, Fjäder sanoo.

Vuonna 2014 yritysten yhteisöverokanta laskee 20 prosenttiin. Yhteisöveron laskua rahoitetaan pääosin osinkoverotusta kiristämällä. Ongelmana kuitenkin on, että yhteisöveron tuntuvaa laskua on osittain rahoitettu tavallisten suomalaisten kukkarosta esimerkiksi kuluttajan sähköverolla. Valopilkkuna oli kuitenkin, että kotitalousvähennystä korotettiin, kuten Akava on esittänyt.

Hallitus toteutti kehysriihessään uusia nettomääräisiä leikkauksia ja veronkiristyksiä 600 miljoonaa euroa. Sopeutusten määrä on tässä taloudellisessa tilanteessa perusteltua. Aiempien menosopeutusten ja veronkiristysten ohella ne kuitenkin uhkaavat näivettää talouden kehittymistä. Akava olisi ollut valmis esitettyä merkittävimpiin rakenteellisiin uudistuksiin sekä työurien pidentämiseksi että sopeutustoimien välttämiseksi. Opintotuen kokonaisuudistus olisi ollut tervetullut.

 Akavan kehysriihikannanotto on osoitteessa: www.akava.fi/kehysriihikannanotto