Akava: Neuron kurssia voi nostaa tukemalla naisten asemaa yrityskohtaisilla ratkaisuilla

Akava muistuttaa, että naisen euron eli neuron kurssin parantaminen perhevapaita tasaamalla ja naisten työllisyysastetta parantamalla on mahdollista jo nyt työnantajan ja työntekijöiden välisellä yhteistoiminnalla ja yhteisesti sopimalla.

Työnantajat voivat kannustaa isiä perhevapaiden käyttöön ja helpottaa perhevapailta paluuta.

– Eikö paikallista sopimista kannattaisi edistää nimenomaan korjaamalla epäkohtia, joilla on vaikutusta työllisyysasteeseen? Työntekijät ja työnantajat voisivat yhteisesti sopimalla ratkaista useita perhevapaiden epätasaiseen jakautumiseen liittyviä epäkohtia, toteaa johtaja Maria Löfgren.

Yrityksissä voidaan kehittää rekrytointikäytäntöjä sukupuolesta riippumattomiksi esimerkiksi siten, että työnhakuprosessi etenee tiettyyn pisteeseen saakka anonyymisti. Työpaikoilla on tehtävä palkkakartoituksia, joiden tasoa ja informatiivisuutta voidaan kehittää yli lain edellyttämän minimitason. Niiden avulla voidaan analysoida sukupuolten välisiä palkkauksellisia eroja ja eliminoida sellaiset palkkaerot, jotka eivät perustu hyväksyttäviin syihin.

Täydellinen työelämän tasa-arvo edellyttää sitä, että sukupuoli ei ohjaa ammatinvalintaa tai rekrytointipäätöksiä. Lisäksi sukupuolilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus käyttää perhevapaita ja työllistyä niiden käyttämisestä huolimatta. Palkkauksen on perustuttava läpinäkyviin kriteereihin.

Neurolle nostovoimaa

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten kokonaisansiot olivat viime vuonna 82 prosenttia miesten ansioista. Niinpä nainen joutuisi käyttämään 1,22 naisen euroa eli neuroa saadakseen valuutalleen katetta yhden euron verran.

Akavan mielestä keskustelua neuron kurssin nostamisesta on jatkettava niin kauan, että naisten eurosta puhuminen on tehty käytännössä tarpeettomaksi. Akavan ja sen liittojen verkkosivuilta saat ohjeita siihen, kuinka neuron kurssia voi pyrkiä nostamaan jo nyt.

Akava on julkaissut uuden humoristisen videon nimeltä Neurolle nostovoimaa.

Lue lisää ja tutustu videoihin Akavan sivuilla