Akava: Korkeasti koulutetut työttömät jääneet työvoimapalveluiden väliinputoajiksi

Korkeasti koulutettujen ja vastavalmistuneiden työttömyysneuvontaa ja -palveluja on parannettava pikaisesti, vaati Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder Akava-päivillä Helsingissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimpien tilastojen mukaan korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvanut vuodessa 25 prosenttia. Korkeasti koulutettuja työttömiä oli elokuussa yli 38 000. Samaan aikaan TE-toimistojen organisaatiouudistukset ovat heikentäneet korkeasti koulutettujen työttömyyspalveluja.

– Korkeasti koulutetun työttömän tarpeet jäävät usein havaitsematta jo TE-toimiston tekemässä alkukartoituksessa. Useimmilla TE-toimiston asiantuntijoilla ei ole riittävää korkeasti koulutettujen osaamisen ja työmarkkinoiden tuntemusta, Fjäder huomauttaa.

Akavan asiantuntija Ida Mielityinen pitää tärkeänä, että korkeasti koulutettuihin erikoistuvien TE-toimistojen asiantuntijoiden verkostoa vahvistettaisiin.

– Lisäksi esitämme, että työ- ja elinkeinoministeriö perustaisi täydennyskoulutusohjelman, johon valittaisiin alkuvaiheessa TE-toimistojen työntekijöitä kymmeneltä paikkakunnalta, Mielityinen kertoo.

Mielityinen vaatii, että korkeasti koulutetuille työttömille kehitettäisiin kustannustehokkaita mutta laadukkaita palveluja, kuten ryhmä- ja vertaistukea.

– Palveluiden kehittämisessä on huomioitava erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät, joista monella saattaa olla pitkäkin tovi siitä, kun työnhakutaitoja on viimeksi tarvinnut käyttää, Mielityinen painottaa.

Yli 50-vuotiaiden lisäksi vastavalmistuneiden työttömyys on lisääntynyt hälyttävää tahtia viime vuosina. Elokuussa vastavalmistuneita oli työttömänä yli 3800, 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Mielityisen mielestä tilanteeseen on vastattava nopeasti ja etsittävä toimintamalleja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

– Jokaiselle korkeakoulukampukselle on saatava TE-palvelupiste, Mielityinen sanoo.

Korkeasti koulutetut työttömät tarvitsevat monipuolisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Mielityisen mukaan työttömyysturvapalvelut voitaisiin eriyttää TE-toimistojen työllisyyttä edistävistä palveluista, jotta korkeasti koulutettujen tarvitsemia palveluja voitaisiin kehittää.

– Tavoitteena olisi vapauttaa resursseja henkilökohtaiseen asiakastyöhön.