Akava: Elintarvikeviennissä mahdollisuus megahyppyyn jo lähitulevaisuudessa

 

 

Akava kehottaa yrityksiä ja korkeakoulutettuja osaajia hakemaan nykyistä rohkeammin uusia väyliä Suomen vientisektorilta. Hyviä mahdollisuuksia on muun muassa suomalaisten korkealuokkaisessa osaamisessa elintarviketuotannossa, josta voi Akavan mielestä saada uuden tukijalan viennin vahvistamiseksi jo lähitulevaisuudessa.

–  Suomalaisessa ruokaketjussa on maailmanluokan osaamista, ja tilausta löytyy esimerkiksi Aasiassa, mutta myös EU:n sisämarkkinoilla. Tätä ketjua on tuettava, jotta saamme tuottajille väyliä uudenlaisten tuotteidemme vientiin. Olennaista on, että yhdistämme pienet voimavaramme ja luomme viennin kannalta riittävän vahvat brändit, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.


Ruokasektorin viennin kasvattamiseen tarkoitetusta tuesta lupaava esimerkki on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Finpron operoima Food From Finland -kasvuohjelma. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa elintarvikevienti ja luoda alalle 5 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä lisäämällä yritysten verkostoitumista ja kehittämällä kansainvälistä markkinointia.


Akava vaatii, että syksyllä eduskunnalle annettavassa ruokapoliittisessa selonteossa on tehtävä linjauksia osaamisen vahvistamiseen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäämiseen.


– Ruokaketjun verkostojen luomiseen, tilakohtaiseen erikoistumiseen ja jatkojalostukseen on luotava uusia kannusteita. Lisäksi meidän on lisättävä panostuksia funktionaalisten kuten terveydelle edullisten elintarvikkeiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin. Alkutuotannossa toimivat ja elintarviketeollisuudessa toimivat pk-yrittäjät tarvitsevat vahvistusta strategiseen osaamiseen sekä lisää liiketoimintaosaamista ja verkkokaupan osaamista, sanoo Akavan elinkeinopolitiikasta vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.


Tavaraviennin arvo laskenut 11 prosenttia


Tällä viikolla julkistetun Tullin ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan Suomen tavaraviennin arvo laski huhtikuussa 11 prosenttia verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Kauppatase oli heikosta viennistä johtuen alijäämäinen. Tavaravientiin nojautuvan viennin rakenne on Akavan mielestä huolestuttava.


–  Olemme erittäin haavoittuvaisia hyvin kapean viennin rakenteemme kanssa. Myönteistä on, että palveluvienti on jatkanut viime vuosina tasaista kasvuaan. Tarvitsemme kuitenkin uusia ja kiinnostavia tuotteita maailmanmarkkinoille. Elintarvikkeiden lisäksi meillä on maailmanluokan huippuosaamista terveysteknologiassa ja erilaisissa palvelukonsepteissa. Maailman on avoin, kunhan vain suuntaamme innovaatiot ja resurssit oikein ja lähdemme nälkäisesti hankkimaan uusia asiakkaita, Fjäder kehottaa.


Lisää aiheesta: Akavalainen: Onko jo ruoan aika?


Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Lakimies Vesa Vuorenkoski, puh. 040 742 6082, twitter: @vesavuorenkoski