Akava: Ei kasvua ilman ostovoimaa ja innovaatioita

Akava vaatii valtiolta ostovoiman turvaamiseksi 2,5 prosentin inflaatiotarkistusta ansiotuloverotukseen, jotta työllisyyssopimus saadaan aikaan.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on esittänyt työllisyyssopimuksen tekemistä budjettiriihen yhteydessä. Palkkamaltti yhdistettynä ansiotuloverotuksen keventämiseen tukisi ostovoiman säilyttämistä ja parantaisi selvästi työllisyyden ylläpitämistä.

 – Tarvitsemme ostovoima- ja työllisyyssopimuksen. Sen syntymiseen tarvitaan valtiolta oikeita ja nopeita toimenpiteitä. Pidemmän aikavälin kasvu edellyttää kuitenkin sitä, että hallitus herää tukemaan innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tasoa on parannettava huimasti. Se ei onnistu ilman pitkäjänteistä sitoutumista, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

 Hallitus on luvannut ohjelmassaan, että t&k-toiminnan taso pidetään neljässä prosentissa bruttokansantuotteesta. Tästä huolimatta julkisen ja yksityisen sektorin panostukset t&k-toimintaan ovat laskeneet roimasti.

 – Näyttää siltä, että kehyskauden loppupuolella t&k-panostuksissa ollaan lähempänä kolmea prosenttia. Tähän viittaavat viimeisimmät luvut teollisuuden t&k-panostusten merkittävästä laskusta ja korkeasti koulutettujen kurjat työttömyysluvut, jotka kasvavat vuositasolla kaksinumeroista vauhtia. Vastavalmistuneiden osalta puhutaan jo lähes 35 prosentin työttömyyden kasvusta, asiantuntija Vesa Vuorenkoski huomauttaa.

 Akavan mielestä lisäbudjetin ja tulevan budjettiriihen työllisyystoimien pääpainon on oltava t&k-tason parantamisessa.

 – Hallituksen pitäisi ottaa kehysriihessä päätetyt ICT-täsmätoimet etupainotteisesti elokuun lisäbudjettiin ja avata budjettiriihessä uudelleen Pekka Ala-Pietilän työryhmän raportti. Siinä esitetään lukuisa joukko toteuttamiskelpoisia toimia, joilla kasvun käynnistymistä voisi tukea, Vuorenkoski sanoo.