Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta ja työehdoista

Uusi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) astui voimaan 1.9.2021.

Tässä yhteydessä sopimuksen sisältö ei muuttunut verrattuna aikaisempaan, eli kuntien yleiseen työehtosopimukseen (KVTES), ”vain kannet muuttuivat”.

SOTE-henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan uuteen sopimukseen, lääkäreillä säilyy oma sopimuksensa. Kriteerinä siirrolle oli, että työtehtävistä vähintään 50 % on sote-tehtäviä.

Neuvottelujen osapuolet eivät muutu, jatkossakin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee sopimukset kaikkien akavalaisten osalta, Kuntatyönantaja on jatkossa nimeltään Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajat KT.


Kunta-alan työehtosopimukset

Kaikki kunta-alan työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022, neuvottelut uusista sopimuksista alkavat loppuvuoden aikana. Jatkossa KVTES on eräänlainen raamisopimus, jota täydentävät alakohtaiset sopimukset OVTES (opettajat), LS (lääkärit), SOTE ja TS (tekninen henkilöstö).

Sopimusalojen painoarvot JUKOssa muuttuvat, isoja sopimuksia ovat OVTES ja LS, muissa sopimuksissa JUKO ei ole suurin työntekijäjärjestö.

Kaikkien kunnan luottamusmiesten toimikautta on jatkettu 1.7.2023 asti. Tämän jälkeen valitaan erikseen luottamusmiehet eri sopimusaloille – olisi hienoa saada lisää Agronomiliiton jäseniä luottamustehtäviin!

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023 henkilöstö siirtyy uusien työnantajien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein vanhoina työntekijöinä, ja näistä muutoksista käydään aikanaan laajat yhteistoimintaneuvottelut kaikissa kunnissa.

Hyvinvointialueiden uusi työehtosopimus neuvotellaan SOTE-sopimuksen pohjalta. Neuvotteluissa sovittaneen siirtymäkausi, jolloin työehdot säilyvät ennallaan. Tulevaisuudessa on mahdollista, että työehdot neuvotellaan irrallaan KVTES-sopimuksesta, vaikka työnantajankin neuvottelija on sama sekä kunta- että hyvinvointialueilla.

Jo valmis lainsäädäntö ohjaa SOTE-uudistuksen organisoitumista, mutta päävastuu muutosten käytännön toteutuksesta on kunkin hyvinvointialueen väliaikaishallinnolla. Väliaikaishallinnossa on aina yhteistoimintaelin, jossa myös JUKOn edustus.

Hyvinvointialueet ja ravitsemusterapeutit

Agronomiliiton jäsenten osalta SOTE-uudistus ja -sopimus koskevat ensisijaisesti ravitsemusterapeutteja.

Hyvinvointialueilla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitoja pyritään madaltamaan ja toimintoja osin yhdistämään. Terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle, mutta tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Ravitsemusterapeuttien näkökulmasta tämä tarkoittaa toimintaprosessien, tehtävien ja toimintatapojen tarkastelua. Kun toimintatapoja ja –prosesseja tarkastellaan uudelleen (osin jo käynnissä olevissa alueellisissa hankkeissa) on syytä tarkistaa ja päivittää tehtävien kuvaukset ja vaativuudenarvioinnit.

Ravitsemusterapeuttien tulevista tehtävistä/tehtäväalueesta on syytä käydä keskustelua esihenkilöiden kanssa – ja keskusteluihin voi aina ottaa luottamusmiehen mukaan!

Jokaisen olisi myös hyvä varmistaa, että luottamusmiehet muistavat edunvalvontatyössään myös ravitsemusterapeutit, sillä he eivät saa keskitetysti tietoa kaikista edustettavistaan. Agronomiliitto antaa luottamusmiehille jäsentiedon vain heidän sitä pyytäessään.

Lisätietoja omalta luottamusmieheltä ja Agronomiliitosta neuvottelupäällikkö Outi Parikalta outi.parikka@agronomiliitto.fi  puh 040-9011642

Tulossa jäsenwebinaari SOTEsta

Agronomiliitto järjestää 15.11. klo 15-16 jäsenwebinaarin SOTE-uudistuksen valmistelutilanteesta ja sen vaikutuksesta työehtosopimuksiin ja työhön, erityisesti ravitsemusterapeuttien osalta. Alustajana Agronomiliiton neuvottelupäällikkö Outi Parikka. Ilmoittaudu mukaan verkkosivujen ilmoittautumislinkistä!

Jäsenwebinaari: SOTE ja ravitsemusterapeutit
 

Tutustu tarkemmin SOTE-uudistuksen aikatauluun  ja suunnitelmiin Valtioneuvoston verkkosivuilla