Agronomiliitto tukee Töitäsuomesta.fi -palvelun toimintaa

MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylät ry:n palvelu auttaa avuntarjoajia ja avuntarvitsijoita löytämään toisensa koronakriisissä. Tavoitteena on myös auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan.

Maaseudulla tarvitaan 16 000 ulkomaista kausityöntekijää, joiden maahantulo on nyt uhattuna. Lisäksi sairastuminen tai karanteeni voivat nopeasti muuttaa tilannetta maaseudun yrityksissä. Tähän tarpeeseen Töitäsuomesta.fi antaa apua.

Palvelussa voi ilmoittautua hätäavuksi yritysten ja ihmisten auttamiseksi.  Avuntarjoamisen lisäksi sivustolla voi ilmoittautua työnhakijaksi. Opiskelijat ovat mukana talkoissa; opiskelijoita on ilmoittautunut niin hätäavuksi, kesätöihin kuin työharjoitteluun. Hätäapua tarvitsevat, työntekijää etsivät tai harjoittelupaikkaa tarjoavat yritykset voivat hakea palvelusta auttavia käsiä. Työnantajien kannattaa myös ilmoittaa palvelussa avoimista työpaikoistaan. Palvelun käyttöönottoon saa tarvittaessa apua.

MTK:n perustama Töitäsuomesta.fi -palvelu avattiin kaksi vuotta sitten auttamaan maaseudun työvoimapulassa. Viime kuukaudet MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ovat maa- ja metsätalousministeriön osarahoituksella kehittäneet palvelua entisestään. CoReorient Oy:n toteuttama palvelu oli tarkoitus avata uudelleen vasta myöhemmin tänä vuonna, mutta koronakriisissä auttamiseksi palvelu avattiin jo nyt uudelleen. 

Lisätietoja:  
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja MTK, 040 502 6810
Kati Kuula, työvoimapalveluasiantuntija MTK, 045 112 9173 (myös palvelun käyttötuki)