Agronomiliitto mukaan Välitä viljelijästä -verkostoon

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan perustama Välitä viljelijästä -verkosto täydentyi uudella kumppanilla, kun sopimus Agronomiliiton kanssa allekirjoitettiin Espoossa Melan pääkonttorilla 12. helmikuuta.

Samassa yhteydessä pidetyssä Agronomiliiton viljelijävaliokunnan kokouksessa pohdittiin niitä toimia, mitä Agronomiliitto-yhteisö voi tehdä auttaakseen liiton jäsenkuntaan kuuluvien ja muidenkin maatalousyrittäjien työhyvinvointia.

Agronomiliiton jäsenkuntaan kuuluu nykyään yhteensä vajaat 500 pää- tai sivutoimista viljelijäjäsentä, jotka ovat merkittävä jäsenryhmä n. 6 000 jäsenen liitossa. Työhyvinvointi ja jaksaminen pahentuneen kannattavuusongelman keskellä on ollut haasteellista, vaikka jäsenkunnan perusosaamistaso on korkean koulutuksen vuoksi vahva.

Työhyvinvoinnin heikkenemisestä on kantautunut viestejä yhä vahvemmin parin viime vuoden aikana, joten liittyminen Välitä viljelijästä -verkostoon tuntui tärkeältä juuri tässä vaiheessa. Agronomiliitto sitoutuu verkoston jäsenennä varhaisen välittämisen edistämiseen.

Agronomiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta luo hyvän pohjan auttamiselle. Myös Agronomiliiton yhteydessä toimivilla säätiöillä on mahdollisuus tuoda oma panoksensa tärkeään verkostotyöhön. Näitä ovat mm. viljelijäjäsenille myönnettävät koulutusstipendit oman osaamisen kehittämiseen ja sosiaalisin perustein myönnettävät avustukset. Myös tutkimuksen keinoin voitaneen löytää ratkaisuja.

Liiton muuta jäsenkuntaa työskentelee laajasti ruoka-alan eri tehtävissä. Tämän jäsenkuntansa kautta Agronomiliitto-yhteisö pystyy monin tavoin tukemaan koko Suomen viljelijäväestön jaksamista, työhyvinvointia ja menestymistä tulevaisuudessa.

Verkoston kantavana ajatuksena on, että otetaan puheeksi maatalousyrittäjän jaksamista tai tilan toimintaa uhkaavat asiat, mikäli sellaisia havaitaan ja tarvittaessa ohjataan avun piiriin. Avun piiriin hakeutuminen tapahtuu aina yhteisymmärryksessä ja vain viljelijän omalla suostumuksella. Toiminta perustuu ehdottoman luottamukselliseen kohtaamiseen.

Allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat Agronomiliiton valtuuston puheenjohtaja Mikko Halkilahti, viljelijävaliokunnan puheenjohtaja Taneli Vuori sekä jäsenet Pasi Lempiö, Anne-Mari Söderström, Heikki Vehkaoja ja liiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Melaa edustivat toimitusjohtaja Päivi Huotari ja projektinvetäjä Pirjo Ristola.

Lue lisää Välitä viljelijästä -verkostosta: https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta

Lisätietoja:
Agronomiliiton toiminnanjohtaja, säätiöiden asiamies Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640
Agronomiliiton viljelijävaliokunnan puheenjohtaja Taneli Vuori, puh. 040 7077616