Agronomiliiton kannanotto yliopistosektorin leikkauksiin

Yliopistosektorin leikkaukset vaarantavat opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä työntekijöiden jaksamisen

Yliopistosektori ympäri Suomen on kiihtyvällä vauhdilla joutunut leikkausten kohteeksi. Sopeutustoimien mittakaava on noussut niin suureksi, että sekä opetus että tutkimus tulevat kärsimään, mikä heikentää taloutemme elpymistä pitkällä aikavälillä. Kaiken keskellä suurin kärsijä on työntekijä. Osa menettää työpaikkansa ja paikkansa säilyttävät alistetaan ankaran paineen alle, jossa mielekkään työn tekemisen edellytykset ovat heikot.

Viimeisimpien yliopistosektorin yt-neuvottelujen tuloksena vähennetään Helsingin yliopiston henkilöstöä arviolta 980 hengellä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana.

Agronomiliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan yliopistoissa työskentelevät tekevät keskimäärin pidempää työpäivää kuin millään muulla työnantajasektorilla. Henkilöstövähennykset vaikeuttavat tilannetta entisestään dramaattisella tavalla kuormituksen kasvaessa.

”Henkilöstövähennysten seurauksena muun henkilöstön tehtävät siirtyvät entistä enemmän opettajille ja tutkijoille, jolloin aika on pois opetus- ja tutkimusresurssista. Tämä johtaa opetuksen ja tutkimuksen laadun heikkenemiseen”, toteaa Agronomiliiton puheenjohtaja Mikael Jern.

Biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista, joiden varaan Suomen talouskasvua rakennetaan. Maan hallitus tuhoaa omilla toimillaan tämän mahdollisuuden kohtuuttomilla opetuksen ja tutkimuksen leikkauksilla. Esimerkiksi Ruokapoliittisen selonteon valmistelu polkaistiin käyntiin reilu viikko sitten. Jotta tulevat linjaukset tuottaisivat tulosta, on opetuksen ja tutkimuksen tasosta pidettävä pitkäjänteisesti kiinni.

”Ruoka-alan toimijoiden on syytä käyttää kaikki vaikutuskanavansa, jotta menossa olevat virheet resurssien leikkauksiin saadaan mahdollisimman nopeasti korjattua”, vetoaa liiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Lisätietoja:

Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, puh. 040 527 6145

Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640