Kannanotto: Luken toimipaikkaverkon uudistus vaarantaa tutkijoiden työpaikat ja luonnonvara-alan tutkimuksen Suomessa

Agronomiliitto antoi 16.12. kannanoton koskien Luken suunnitteilla olevaa toimipaikkaverkostouudistusta.

Agronomiliitto on huolissaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipaikkaverkkouudistuksen vaikutuksesta henkilöstöön ja luonnonvara-alan tutkimukseen. Toimipaikka-muutos koskee lähes 200 henkilöä. Luonnonvarakeskus on linjannut, että se vähentää toimipaikkojaan 36:sta 25:een vuoteen 2018 mennessä. Tutkijoita muutos koskee vielä huomattavasti rankemmin, sillä tutkijat on tarkoitus siirtymäkauden jälkeen sijoittaa vain 11 toimipaikalle.  

Linjaus johtaa suuriin irtisanomisiin, jos Luke ei ole valmis etsimään pysyviä ratkaisuja henkilöstön joustavassa sijoittelussa.  Huoli ei ole pelkästään henkilöstöstä, vaan koko luonnonvara-alan tutkimuksen turvaamisesta. Tästä äärimmäisenä esimerkkinä on Mikkeli, jossa Luken toimipaikka sijaitsee yliopistokampuksella yhdessä Luomu-instituutin kanssa. Nyt on ilmoitettu, että siirtymäkauden jälkeen toimipaikka lopetetaan ja tutkijat siirretään pois Mikkelistä.  Tämä olisi uhka koko luomututkimuksen tulevaisuudelle.  Myös monien muiden toimialojen kohdalla ollaan ottamassa käyttöön vastaavia järjestelyitä, joissa metsien, peltokasvien ja muun biologisen tuotannon tutkijat ovat sijoitettuina hyvin kauas varsinaisista koekentistä.

Agronomiliitto on hämmästynyt siitä, että Luke on valmis luopumaan alueille sijoitetuista alansa huippututkijoista. Kaikilla heistä ei ole perhe- tai muista henkilökohtaisista syistä johtuen mahdollisuutta siirtyä uusille, jopa satojen kilometrien päässä sijaitseville toimipaikoille. Joustava etätyö olisi monessa tapauksessa toimiva ratkaisu, mutta Luken näkemyksen mukaan tätä voitaisiin käyttää vain lyhyen siirtymävaiheen ajan ja silloinkin tiukasti rajatuin reunaehdoin.

Luken ja luonnonvaratutkimuksen kannalta uhkana on merkittävä osaamispotentiaalin menettäminen.

Agronomiliiton näkemyksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa sekä Luken omassa valmistelussa tulisi tähdätä siihen, että muutosprosessissa otettaisiin käyttöön kaikki nykyaikaisten työskentelymenetelmien ja tietotekniikan suomat mahdollisuudet työskentelyn joustavaan järjestelyyn ja työntekijöiden sijoitteluun. Samalla Luke voisi toimia esimerkkinä muille tutkimusaloille resurssitehokkaiden ja turhaa matkustusta säästävien työskentelymenetelmien käytössä.

Lisätietoja:
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, puh. 040 527 6145
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640
Agronomiliiton neuvottelupäällikkö Mari Raininko, puh 040 901 1642