Agronomiliiton jäsenten palkka keskimäärin 4 665 € kuukaudessa

Agronomiliiton jäsenten kokonaisansiot ovat tuoreen työmarkkinatutkimuksen mukaan keskimäärin 4 665 euroa kuukaudessa. Parhaiten ansaitseva neljännes yltää vähintään 5 190 euron kokonaisansioon, kun taas neljännes jää alle 3 500 euroon.

Keskimäärin eniten tienaavat yksityisellä sektorilla työskentelevät. Matalimmat keskiansiot ovat kuntasektorilla 3 977 euroa kuukaudessa sekä yliopistoissa työskentelevillä 3 941 euroa kuukaudessa.

Naisten ansiot ovat keskimäärin 4 256 euroa ja miesten 5 417 euroa kuukaudessa. 

Agronomiliiton jäsenistön suurin työllistäjä on yksityinen sektori, jonka palveluksessa on yli puolet palkkatyössä olevasta jäsenkunnasta. Sekä valtiolla että kunnalla työskentelee noin viidennes vastaajista. Yliopistolla työskentelee 6 % palkkatyössä olevista.

Yksityisellä sektorilla suurin työllistäjä on elintarviketeollisuus, jonka piirissä työskentelee vajaa kolmannes yksityisen sektorin työntekijöistä. Toiseksi suurin työllistäjä on järjestöt ja kolmanneksi suurin kaupan ala. Neuvonta-alalla työskentelee 9 % ja rahoitustoiminnassa 6 % yksityissektorin jäsenistä.

Tulokset ovat uusimmasta Työmarkkinatutkimuksesta, jossa selvitetään Agronomiliiton palkansaajajäsenten palkkausta ja muita työmarkkinatilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Taloustutkimus Oy. Vastausprosentti oli 40,3 %.