400 000 euroa SUOMI KASVAA RUOASTA -varoja ruoka-alalle

Agronomiliitto ja sen yhteydessä toimivat kolme säätiötä julkistivat 28.4. uuden tutkimusapuraha- ja koulutusstipendimallin ruoka-alalle. Vuonna 2017 jaetaan yli 400 000 euroa Agronomiliiton juhliessa 120-vuotista ja itsenäisen Suomen 100-vuotista taivaltaan.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi sekä tutkijanurien mahdollistamiseksi. Agronomiliitto-yhteisö uskoo, että tutkimus luo ruoka-alan kasvulle edellytykset. Tutkimusapurahoihin kohdennetaan yhteensä arviolta yli 300 000 euroa.

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen. Koulutusstipendit ohjataan niin opiskelijoille kuin palkansaajille ja yrittäjillekin. Niihin kohdennetaan yhteensä arviolta vajaat 100 000 euroa.

Yhteisen mallin taustalla ovat Agronomiliitto (ml. opetusalan rahasto) ja sen yhteydessä toimivat kolme säätiötä (Oiva Kuusisto Säätiö, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö, Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö). Taustatahot katsovat uuden sateenvarjomallin tuovan vaikuttavuutta varojen käytölle, tehokkuutta hallintoon sekä helppoutta hakijoille. Haku alkaa 28.4. ja päättyy 2.6.2017. Malli esitellään ja varoja haetaan osoitteessa www.agronomiliitto.fi.

Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuoden pääjuhla keräsi noin 600 juhlijaa Finlandia-talolle perjantaina 28.4.2017. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Lisäksi juhlaseminaarissa esiintyivät professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta, hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen Verso Food Oy:stä ja tutkimuspäällikkö Antti-Jussi Tahvanainen ETLA:sta.

Suomi kasvaa ruoasta ja siksi Agronomiliitto-yhteisö haluaa juhlavuotenaan 2017 sekä myös jatkossa etsiä, tuoda esiin ja tukea kiinnostavia ja konkreettisia tekoja suomalaiseen ruokaan ja kotimaisen ruokaketjun kilpailukyvyn kehittämiseen sekä jäsenistönsä osaamiseen liittyen. Tämä tarkoittaa alan tuotekehityksen, viennin ja markkinoinnin kehittämistä, uusia yrityksiä ja innovaatioita, huipputason tieteellistä tutkimusta sekä alan koulutuksen ja osaamisen lisäämistä.

Agronomiliitto-yhteisö kiittää juhlavuoden kunniaksi uusiin gradustipendeihin lahjoittaneita tahoja sekä Altia Oyj:tä, joka valitsi OK- ja HET-säätiöt yrityksen Suomi 100 -juhlavuosi-hankkeeseen liittyen tekemänsä hyväntekeväisyyslahjoituksen saajaksi. Saadun lahjoituksen osalta HET-säätiö on sitoutunut jakamaan varat päätoimisina tai osa-aikaisina maanviljelijöinä toimiville agronomeille. OK-säätiö käyttää varat tutkimukseen sääntöjensä mukaan.

Lisätietoja:
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, puh. 040 527 6145
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 040 901 1640