Ajankohtaispäivä

21.3.2020 10:00 – 13:00

Tervetuloa Agronomiliiton Ajankohtaispäivään, joka järjestetään lauantaina 21.3. klo 9.30-16 etäyhteyksin. Ilmoittautuneille on lähetetty etäkokouslinkit.


Ajankohtaispäivä on tarkoitettu Agronomiliiton jäsenyhdistysten johdolle ja heidän ollessaan estyneitä voi myös muu johtokunnan jäsen tulla paikkaamaan. Jokainen yhdistys voi lähettää kaksi edustajaa, mutta toivomme että jokaisesta yhdistyksestä osallistuisi ainakin yksi edustaja. Yhdistysten edustajien lisäksi kutsumme liiton toimielinten puheenjohtajat mukaan päivään.