Mentor-ohjelma aktorin silmin 1/3: Nyt se vihdoin alkaa!

09.3.2021 13:48

Tässä juttusarjassa minä, Taru Lindholm, jaan kokemuksiani ja tietoa Agronomiliiton Mentor-ohjelmasta aktorin silmin. Olen mukana syksyllä 2020 alkaneessa mentorointiryhmässä, joka jatkuu aina syksyyn 2021 asti.

Minun kohdallani mentorointi ajoittuu ravitsemustieteen opintojen loppuvaiheeseen, eli neljännen ja viidennen vuosikurssin ajalle. Näin ollen ajankohtaisia teemoja ovat siirtyminen työelämään, oman suunnan löytäminen ja gradun kautta jalan saaminen tiedemaailman oven väliin, sillä haaveissa siintää väitöskirjan kirjoittaminen. Minulla kävi erittäin hyvä tuuri, koska sain mentorikseni ykköstoiveenani olleen ravitsemustieteen tutkija Elina Järvelä-Reijosen.

Mikä on Mentor-ohjelma?

Mentor-ohjelma on Agronomiliiton ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun yhteistyössä järjestämä kokonaisuus, jossa mentoroitava eli aktori ja mentori muodostavat luottamuksellisen keskustelusuhteen. Keskustelujen aiheet valikoituvat aktorin määrittämien tavoitteiden mukaan, mutta ne liittyvät tavalla tai toisella työelämään, opiskeluun, itsensä kehittämiseen ja uran sovittamiseen muuhun elämään. Mentori on jo pidempään työelämässä ollut henkilö, joka jakaa osaamistaan ja kokemustaan aktorille. Kahdenkeskisten keskustelujen lisäksi Mentor-ohjelmaan kuuluu aktorivalmennus, eli valmistava vaihe aktoreille ennen mentorin kanssa työskentelyä, sekä kolme ryhmätapaamista koko mentorointiryhmän kesken.

Vihdoin oma vuoro!

Mentor-ohjelma on konseptina tullut itselleni hyvin tutuksi jo aiemmin opintojen aikana, koska olen toisen opiskeluvuoden alusta lähtien toiminut Agronomiliitossa opiskelijapromoottorina. Opiskelijapromoottorin tehtäviin kuuluu muun muassa liiton opiskelijatoiminnan markkinointi, joten olen perehtynt myös Mentor-ohjelman sisältöön voidakseni suositella sitä muille opiskelijoille. Alusta asti tiesin, että aion itsekin osallistua mentorointiin jossain vaiheessa. En kuitenkaan halunnut käyttää mahdollisuutta heti, vaan odottaa opintojen loppuvaihetta, sillä uskon siitä olevan eniten hyötyä muutoksen kynnyksellä. Mentorointiin osallistumisen ehtona on, että opiskelee vähintään toista vuotta, mutta suurin osa mentorointiin osallistuvista opiskelijoista on jo maisterivaiheessa. Toinen suuresti edustettu ryhmä on vastavalmistuneet tai uransa suuntaa vaihtavat, jo jonkin aikaa työelämässä olleet henkilöt.

En edes hakiessani ymmärtänyt, kuinka otolliseen aikaan mentorointi kohdallani sattui! Syksyllä 2020 aloitin ravitsemustieteen maisterivaiheen opintoja. Suuntasin opintojani niin, että saisin laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden – sillä näin toimii suurin osa Kuopion ravitsemustieteen opiskelijoista. Kuitenkin jo ensimmäisellä ravitsemusterapian kurssilla huomasin, että olen väärässä paikassa. Ravitsemustiede kiinnosti edelleen, mutta en osannut nähdä itseäni työskentelemässä ravitsemusterapeuttina sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Vaikean pohdinnan jälkeen irtauduin ravitsemusterapiaopinnoista ja kokosin maisterivaiheen opintosuunnitelmani uudestaan – tällä kertaa tähtäimessä ravitsemustieteen tutkijan työ. Juuri tässä vaiheessa oli aika valita itselleen mentori Mentor-ohjelmaa varten. Ajoitus oli täydellinen, sillä juuri radikaalin suunnanmuutoksen hetkellä sitä tarvitsee rinnalleen kanssakulkijaa enemmän kuin koskaan. Into päästä tutustumaan uuteen uravaihtoehtoon ja jo unelmieni uralla työskentelevään henkilöön oli valtava!

Aktorivalmennus

Ennen mentorin kanssa kahdenkeskisen työskentelyn aloittamista uusille aktoreille järjestettiin aktorivalmennus. Valmennus toteutettiin Howspace-verkkokoulutusalustan kautta. Aktorivalmennus koostui esitehtävistä, joissa pohdittiin omia tavoitteita mentoroinnille ja uralle, syitä mentorointiin lähtemiselle, sopivan mentorin ominaisuuksia ja paljon muuta. Aktorivalmennus on erittäin tärkeä osa mentorointia, jotta aktorit tietävät, mihin ovat sitoutumassa ja mitä he mentoroinnilta haluavat. Mentoroinnista on mahdollista saada paljon enemmän irti, kun sille on varannut kalenterista riittävästi aikaa ja pohtinut etukäteen toiveitaan. Koska minä olin tiennyt jo pitkään osallistuvani jossain vaiheessa mentorointiin, ei tavoitteiden asettelu tullut yllätyksenä. Kaikista hyödyllisintä aktorivalmennus on varmasti heille, jotka osallistuvat mentorointiin hetken mielijohteesta niin, etteivät ole pohtineet koko aihetta juurikaan ennen mentoroinnin alkamista. Itsenäisten esitehtävien lisäksi aktorivalmennukseen kuului lyhyt videovälitteinen keskustelu mentoroinnista vastaavan Agronomiliiton jäsenpalvelupäällikkö Sini Kokkolan kanssa. Keskustelussa tsekattiin vielä yhteisesti, että tavoitteet ovat kunnossa ja että mentoriehdokkaiden kontaktointi voisi alkaa.

Ensimmäinen ryhmätapaaminen

Varsinainen mentorointi pääsi alkuun tammikuussa ensimmäisen ryhmätapaamisen muodossa. Tässä vaiheessa kaikilla oli jo mentorit, ja osa mentoripareista oli jo tavannut toisensa tutustumisen merkeissä. Ryhmätapaamiseen osallistuvat aina sekä aktorit että mentorit. Koronatilanteen takia ryhmätapaaminen pidettiin etäyhteyksin, mikä luonnollisesti harmitti monia. Etäily toi toisaalta myös etua, sillä myös pitkänmatkalaisten oli helpompi osallistua tapaamiseen ilman, että tarvitsisi järjestää kalenterista kokonaista päivää vapaaksi. Suvi ja Sini, mentoroinnin vastuuhenkilöt, olivat onneksi jo järjestäneet aikaisemmin aloittaneen mentorointiryhmän tapaamisia etänä, joten järjestelyt sujuivat rutiinilla. Varmasti myös itse kullakin tapaamiseen osallistuneella oli jo rutkasti kokemusta etätapahtumiin osallistumisesta.

Ryhmätapaamisessa kerrattiin Mentor-ohjelman käytänteitä ja tarkoitusta. Teimme myös muutamia tehtäviä, joissa vielä kirkastettiin tavoitteita ja orientoiduttiin tulevaan parityöskentelyyn. Tapaamisen ehdottomasti paras anti oli se, kun keskustelimme pienryhmissä muiden aktoreiden kanssa tunnelmista työskentelyn aloituksesta – mentorit luonnollisesti keskustelivat vastaavista teemoista omissa ryhmissään. Koko ryhmän tapaamisesta ja erityisesti innostuneiden vertaisten tapaamisesta sai inspiraatiota ja lisäintoa niin mentorointiin kuin itsenäiseenkin urasuunnitelmien pohtimiseen.

Jatkoa seuraa…

Hyvin pian ensimmäisen ryhmätapaamisen jälkeen sovin ensimmäisen paritapaamisen mentorini Elinan kanssa. Sovimme tapaamisen Teamsiin, koska korona edelleen vaikeutta kasvokkain näkemistä. Ensimmäinen paritapaamisemme teemana oli lähinnä tutustua toisiimme ja suunnitella yhteistä tulevaa matkaamme. Keskustelu sujui erittäin hyvin, ja oli hauska huomata, että meitä yhdisti todella monet asiat. Kevään mittaan aiomme järjestää jonkun paritapaamisen ulkona kävelypalaverin merkeissä, sillä selvisi, että kotiemme välillä on vain muutama sata metriä matkaa.

Seuraavassa juttusarjan osassa päästään tarkastelemaan kunnolla vauhtiin päässeen parityöskentelyn ja toisen ryhmätapaamisen antia.

 

Lue lisää Agronomiliiton Mentor-ohjelmasta>>

Lähetä kommentti