Lapin agronomit

Ei tulevia tapahtumia

« Muut yhdistykset

Johtokunta

Yhdistyksen puheenjohtaja
Antti Hannukkala

Yhdistyksen varapuheenjohtaja
Veikko Maijala

Yhdistyksen sihteeri
Anne Ristioja

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Ville Koivisto

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Oiva Nissinen

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Hannu Linjakumpu

Yhdistyksen rahastonhoitaja
Anne Ristioja

Tutustu sivuihin!

Lapin agronomit ry:n tarkoitus on ylläpitää toverillista yhteishenkeä ja läheistä vuorovaikutusta jäsentensä kesken, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoa jäsentensä yhteisiä ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä toimia osaltaan maataloutta edistävien harrastusten elvyttämiseksi.

Yhdistys valvoo myös yhteiskunnallisia etuja ja ylläpitää jäsenkunnan yhteistoimintaa ja yhteishenkeä.

Yhdistyksen toiminta painottuu koorihengen ylläpitämiseen, agronomien laajan toimintakentän tuntemukseen sekä maaseudun toimintakyvyn vahvistamiseen.

Jäsenmäärä on 50. He edustavat agronomikuntaa koko läänin alueella. Toiminta painottuu tällä hetkellä Rovaniemen seudulle. Myös läänin ulkopuolella asuvia kuuluu jäsenistöön. Vuosittainen jäsenmaksu on 10. Sitä ei peritä kunnisjäseniltä.

Lisätietoja yhdistyksestä saat ottamalla yhteyttä johtokuntaan - yhteystiedot löytyvät liiton vuosikirjasta. Voit myös pyytää yhteystiedot liiton toimistosta: puh. (09) 2511 160 tai toimisto@agronomiliitto.fi.

Lapin agronomien toiminnasta kertova kirjamme on saanut hyvän vastaanoton. Joko sinulla on se? Ellei, niin tilaa nyt. Kirjaa saa puheenjohtaja Ville Koivistolta (ville.koivisto(a)sahra.fi). Kirjan hinta on 25 euroa +postikulut

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 3/2012
Jäsenkirje 2/2012

Yhdistyksen säännöt