Årsmöte 16.10.2017 kl. 17 på Finska Hushållningssällskapet i Åbo

16.10.2017 17:00

Södra Finlands agronomer rf håller sitt föreningsmöte må 16.10.2017 kl 17 på Finska Hushållningssällskapet i Åbo, Tavastgatan 28. Dir. Jörgen Grandell hälsar oss välkomna före mötet och efter mötet informerar energirådgivare Fredrik Ek från Svenska lantbrukssällskapens förbund om "Energilösningar på gården". 
 
Anmälan till årsmötet senast to 12.10. åt mig irmelin.nyman@pp.inet.fi / tfn 040-502 9631. 
 
 
På ordinarie föreningsmöte behandlas enligt stadgarna följande ärenden: 
 
1.  Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet

2.  Godkännande av föreningens verksamhetsberättelse

3.  Framläggande av verksamhetsgranskningsberättelsen samt fastställande av bokslutet

4.  Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

5.  Beslut om styrelsemedlemmarnas reseersättningar och mötesarvoden samt verksamhetsgranskarnas arvoden

6.  Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

7.  Val av ordförande inom styrelsen

8.  Val av verksamhetsgranskare och suppleant

9.  Beslut om beloppet av följande års medlemsavgift

10. Godkännande av följande års verksamhetsplan och budget

11. Behandling av ärenden som ev. kommer upp i Agronomförbundets förbundsfullmäktige

12. Behandling av eventuella övriga ärenden 


Välkommen!