Agroseniorit: Tiivistetysti maatilojen rahoitustilanteesta

01.3.2013 11:05

Johtaja Panu Kallio OP-Pohjolasta piti Agrosenioreiden lounastapaamisessa 5.2. katsauksen maatilojen rahoitustilanteeseen.

Taloudellinen aktiviteetti laimeni viime vuoden lopulla ja bkt kasvoi  vuonna 2012 vain 0,2 %. Suomen talous alkaa elpyä pienen notkahduksen jälkeen keväällä. Keskimäärin ennustetaan Suomen talouden kasvavan vajaan prosentin vuonna 2013. Talouden kasvun vähittäinen nopeutuminen perustuu pääasiassa viennille.  Sensijaan kotitalouksien kulutus kasvaa vain hitaasti ja niiden investoinnit supistuvat tänä vuonna. Seurauksena on, että työttömyys nousee jonkin verran tänä vuonna. Korkoympäristö säilyy poikkeuksellisen matalana myös tänä vuonna.

Pankit ovat nostamassa luottojen marginaaleja turvatakseen kannattavuuttaan. Suomalaiset pankit ovat terveitä ja niiden luotonantokyky on hyvällä tasolla. Pankkien kiristyvä sääntely ja verotus kohdistuvat jatkossa välillisesti erityisesti yrityspankkitoimintaan. OP-Pohjolan halu ja valmius menestyä näkyy yritysluottokannan kasvussa, jossa ryhmän markkinaosuus oli kasvanut syyskuuhun 2012 mennessä 34,7 prosenttiin.

Maatiloilla investointitahti on hidastunut. Varsinkaan sikatilat eivät investoi huonon kannattavuuden vuoksi. Maatilojen kokonaisvelat ovat ylittäneet vuotuiset bruttotulot, jotka vuonna 2012 olivat 6,5 miljardia euroa. Velat ovat hyvin keskittyneet, sillä 10 %:lla tiloista on yli puolet veloista.  Velattomia  on taas  noin 40 % tiloista. Vaikka järjestämättömien luottojen määrä ei ole sanottavasti lisääntynyt viime vuosina, tulee silti rahoituksessa riskien hallintaan kiinnittää entistä enemmän huomiota jatkossa.

Rahoituspäätökseen vaikuttavat jatkossa yrittäjän osaaminen ja ammattitaito, talouden ja investointien suunnitelmallisuus, tulevaisuuden odotukset ja entistä enemmän henkilö- ja tuotantoriskien hallinta.  OP-Pohjola-ryhmän osuus maatilojen luotoista on 61 %

Nykyisen maataloustuotannon säilyttäminen Suomessa edellyttää noin miljardin euron vuotuisia investointeja.  Sukupolvenvaihdoksiin ja tuotannollisiin investointeihin tästä menee noin puolet ja toinen puoli koneinvestointeihin. Maatilojen pankki- ja vakuutustutkimuksen mukaan lainanottoaikomukset ovat selvästi aiempaa pienempiä.  Ainoastaan viljatiloilla lainantarve on aikasempaa suurempi ja  ne ovat sivuuttaneet maitotilat lainantarpeessa.

Rahoitukseen vaikuttaa jatkossa merkittävästi Makeran (maatilatalouden kehittämisrahasto) kohtalo, josta on viime vuosina jaettu pääasiassa investointiavustuksia. Tämä johtaa siihen, että rahaston varat loppuvat, ellei sen käyttöön ohjata uutta pääomaa. Investoinneissa korkotukilainojen merkitys on suuri myös jatkossa.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut maatilojen suurpaloissa, joiden määrä puolittui vuonna 2011.  Tähän on vaikuttanut vakuutusyhtiöiden toiminta palovahinkojen ennaltaehkäisyssä, muun muassa sähkötarkastuksia lisäämällä.  Sähköviat maatiloilla ovat olleet ylivoimaisesti suurin syy tulipaloihin.

Asian kirjasi tiivistetysti

Jukka Saastamoinen

Kommentit

  • Kirsti Taattola 9 vuotta sitten

    Hyvä yhteenveto! Kiitokset Sinulle, että toimitat tälläista "blogia", toivottavasti jatkossakin tai joku muu? Jäin eläkkeelle loppuvuodesta. Helsingin senioritapahtumiin ei tule lähdettyä, hyvä että maakuntiin saamme kuulumisia!

    Aurinkoista kevättä! Terv Kirsti

Lähetä kommentti