Arbete under studier och arbetslöshetskassan

Att arbeta måttligt fördröjer inte studierna, utan främjar däremot sysselsättningen efter examen.

Att arbeta vid sidan av studierna är vanligt, eftersom de studerande vill skaffa sig värdefull erfarenhet för arbetslivet. En del arbetar också för att det är nödvändigt för försörjningen.

Kom ihåg att sörja för utkomstskyddet för arbetslösa

Som medlem i arbetslöshetskassan har de studerande möjlighet att redan under studietiden samla ihop till det arbetsvillkor som berättigar till utkomstskydd för arbetslösa. Medlemskapet i arbetslöshetskassan kan exempelvis jämföras med en hemförsäkring, eftersom även kassamedlemskapet är en trygghet för framtiden.

Trots att sysselsättningsläget inom de branscher förbundet representerar är bra, kan en nyutexaminerad behöva vänta ett tag (sex månader i genomsnitt) på att få ett jobb som passar. Eftersom det ekonomiska läget varierar kan man dessutom överraskande råka ut för en permittering. Därför lönar det sig att redan under studietiden samla ihop till det arbetsvillkor (26 veckor, dvs. 6 månader) som berättigar till inkomstrelaterat utkomstskydd.

Du kan ansluta dig till kassan genom att skicka e-post på adressen toimisto[at]agronomiliitto.fi. När du blir medlem i kassan ska du ha ett jobb.

Agronomförbundets medlemmar försäkras hos Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. Genom Agronomförbundet kan en studerandemedlem också tillhöra arbetslöshetskassan genom att betala den högre medlemsavgiften för studerandemedlemmar. Medlemsavgiften betalas in på det av förbundet anvisade kontot två gånger per år. Den tas inte ut från lönen.

När lönar det sig att även ansluta sig som medlem till arbetslöshetskassan?

Du kan gå med direkt när du har ett jobb. Det lönar sig att vara medlem i en kassa, eftersom det är enkelt att få ihop veckor under studietiden tack vare den långa granskningsperioden. Bättre betalda ströjobb vid studiernas slutskede höjer storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen, eftersom dagpenningen beräknas utgående från den lön som influtit under de senaste 26 veckorna.

Under studietiden får man samla ihop till arbetsvillkoret under mer än 28 månader

Studietiden förlänger den normala granskningsperioden på 28 månader med högst sju år (alltså till maximalt nio år), eftersom studier är ett godtagbart skäl till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Därför är det enkelt att samla ihop till arbetsvillkoret (26 veckor = ca 6 månader) under studietiden (t.ex. genom att sommarjobba två somrar, 3 + 3 = 6 månader). Månaderna kan även kompletteras med arbete under terminerna. Förutsättningen är förstås att man är medlem i kassan under hela denna tid. Arbetsvillkoret kan inte uppfyllas retroaktivt.

Arbetet behöver inte vara relaterad till den egna branschen, utan det kan vara vilket arbete som helst under förutsättningen att de följande villkoren uppfylls:

Heltidsarbete: Arbetsvillkoret uppfylls för de månader som man får betald en kollektivavtalsenlig lön eller, om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, minst 1 283,00 €/månad (år 2022) för.

Deltidsarbete: Arbetsvillkoret uppfylls om den anställda arbetar minst 18 timmar i veckan (inom undervisningen 8 h/vecka).

Läs mera på TYJ:s webbplatsen.