Opiskelijat kokoustavat

08.10.2019 15:07

Agronomiliiton opiskelijatoiminta viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Opiskelijat järjestävät tapahtumia ja ajavat ainejärjestöjensä asioita, mutta millaista toiminta on käytännössä?

Olen edustanut ainajärjestö Viri Lactis ry:tä nyt kaksi vuotta opiskelijavaliokunnassa, ja olen oppinut paljon kokouskäytänteistä, sekä tekemään yhteistyötä ja luomaan kompromisseja, mitkä ovat tärkeitä taitoja tulevaisuutta ajatellen.

Opiskelijavaliokunta 2019

Kokouksissa käydään läpi kaikkien ainejärjestöjen kuulumiset. Kuulumiset ovat yleensä ainejärjestöjen järjestämiä tapahtumia ja esimerkiksi opiskelijoiden esille tuomia epäkohtia, jotka liittyvät opintoihin. Opiskelijavaliokunnan kautta opiskelijoilla on siis mahdollisuus ilmaista huolensa ja mielipiteensä niin, että asia voidaan viedä eteenpäin Agronomiliitossa. Jokaisella ainejärjestöllä on sanavaltaa opiskelijavaliokunnassa tasavertaisesti riippumatta ainejärjestön jäsenmäärästä, mikä tekee opiskelijavaliokunnasta tasavertaisen kaikille opiskelijoille.

Kokoustamista Agronomiliiton tiloissa

Puheenjohtaja, joka valitaan valiokunnan edustajista vuosittain, johtaa kokousta käymällä läpi esityslistaa, jonka sihteeri on luonut ennen kokoustamista. Jokainen edustaja perehtyy esityslistaan ennen kokousta ja laatii oman puheenvuoronsa ainejärjestön uutisista sekä pohtii ideoita, jotka liittyvät ajankohtaisiin tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi tällä hetkellä Agronomiliiton opiskelijatoiminnan 30-vuotisjuhlat ja Uratähtäin-blogikirjoitukset. Lisäksi kokouksissa käydään läpi Agronomiliiton tulevat tapahtumat, joita valiokunnan edustajat mainostavat eteenpäin ainejärjestöjen jäsenille. Edustajat toimivat siis linkkinä ainejärjestöjen ja Agronomiliiton välillä.

Opiskelijatoiminnan 30-vuotisjuhlavuoden suunnittelua

Kokoustaminen ei myöskään vaadi konkreettista läsnäoloa, vaan usein edustajamme Kuopion kampukselta osallistuu ”etänä” eli internetin kautta kokouksiin. Tunnelma kokouksissa on rento sekä positiivinen, ja jokaisen mielipide otetaan huomioon. Kokoustaminen ei suinkaan ole pelkkää paikallaan istumista, vaan esimerkiksi kun suunnittelemme tapahtumia, luomme mind mappeja pienryhmissä ja kirjoitamme avainsanoja. Näin työstämme yhdessä sitten parhaat kokonaisuudet jokaisesta ideasta.

 

-Annika Jyry, Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa Viri Lactis ry:n edustajana.

 

Lue lisää Agronomiliiton opiskelijavaliokunnasta TÄÄLTÄ>>

Hakuilmoituksen Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan löydät TÄÄLTÄ>>

 

Lähetä kommentti