Miksi vastata Agronomiliiton työmarkkinatutkimukseen?

07.11.2019 10:10

Agronomiliitto tutkii joka toinen vuosi alojensa opiskelijoiden työllistymistä kesätöihin sekä lukukauden aikaisiin töihin. Nyt on hyvä hetki kaivaa vastaamista varten esiin palkkakuitti ja opintosuoritusote. On nimittäin tärkeää, että te kaikki opiskelijajäsenet vastaatte sankoin joukoin tutkimukseen!

Kesätyöt ovat loppuneet ja Viikkiin sekä Kuopioon on palattu jo aikapäiviä sitten. Toivottavasti opit kesän aikana jotain uutta ja nyt on taas virtaa opiskeluihin. Monet myös jatkavat työskentelyä opintojen ohella. Suurin osa opiskelijoista työskentelee siksi, että se on toimeentulon vuoksi pakollista. Useat haluavat myös hankkia arvokasta työkokemusta.

Agronomiliitto tutkii joka toinen vuosi alojensa opiskelijoiden työllistymistä kesätöihin sekä lukukauden aikaisiin töihin. Tutkimuksessa kysymme myös opintojen edistymisestä sekä palkkauksesta. Tietoja käytetään opiskelijoiden edunvalvonnassa esimerkiksi opintotukeen ja opintojen aikaiseen työntekoon liittyen.

Vastauksesi tutkimukseen on ehdottoman tärkeä, vaikka et olisikaan ollut töissä kesän tai lukuvuoden aikana! Palkkatietoja käytetään palkkasuositusten ja palkkaneuvonnan viitearvojen määrittelyssä.

Edellisen opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen antia

Agronomiliiton viimeisimmän, vuoden 2017 opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen mukaan opiskelijat tekevät ahkerasti töitä kesäisin. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 69 % työskenteli kesällä 2017 päätoimisesti. Tämän lisäksi 10 % teki opintoihin kuuluvaa harjoittelua.

Kaikki eivät toki tehneet omaan koulutusalaansa liittyviä töitä, mutta opintojen edetessä oman alan kesätöiden tekeminen yleistyi selvästi. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 27 prosenttia oli omaan alaan liittyvässä työssä, kun 5-6 vuotta opiskelleiden kohdalla oman alan töissä oli jo 53 prosenttia opiskelijoista.

Opiskelijoiden suurin työllistäjä oli yksityinen sektori, jossa työskenteli 71 prosenttia opiskelijoista. Kesällä 2017 työskennelleistä kokoaikaisessa työsuhteessa työskenteli 74 prosenttia ja osa-aikaisesti 26 prosenttia. Osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät olivat useimmin 1-2 vuosikurssin opiskelijoita.

Tulokset opiskelijoiden palkkasuosituksen määrittelyyn ja edunvalvontatyöhön

Saamme tutkimuksesta arvokasta tietoa työmme tueksi. Osaamme neuvoa opiskelijoita paremmin, kun meillä on ajantasaista ja todenmukaista tietoa opiskelijoiden työllistymisestä. Annamme opiskelijoiden palkkasuositukset tutkimusten perusteella. Näitä opiskelijoiden ohella myös työnantajat meiltä kysyvät.

Saamme myös tärkeitä signaaleja opiskelijoiden tilanteesta, esimerkiksi työnteon ja opintojen yhdistämisestä. Näitä tietoja käytämme edunvalvontatyössä muun muassa yliopiston suuntaan.

Vastaa ja osallistu lahjoituspotin keräämiseen!

Vastaa 9.12. mennessä käyttämällä henkilökohtaista linkkiä, joka on lähetetty sinulle sähköpostitse Taloustutkimukselta 7.11.2019.

Lahjoitamme muuten jokaisesta vastauksesta euron ilmastotutkimukseen tai hyväntekeväisyyteen.

Suurkiitos ajastasi!

-Sini Kokkola, jäsenpalvelupäällikkö, Agronomiliitto ry

 

 

Lähetä kommentti