Loppu lukukausimaksujen eipäs-juupas -keskustelulle!

09.7.2014 11:46

Korkeakoulujen maksullisuus keskustelu on käynyt tänä keväänä ja kesälläkin vilkkaana. Itse pääsin tähän aiheeseen kunnolla paneutumaan kun Akavan opiskelijat, minä Agronomiliittoa edustaen, keskusteli aiheesta toukokuisessa seminaarissaan.
Viikonlopun aikana muodostimmekin tekstin ” Loppu lukukausimaksujen eipäs-juupas keskustelulle”:

Akavan opiskelijoiden mielestä koulutuspolitiikan tulee pohjautua pitkäjänteiseen ja faktaperustaiseen päätöksentekoon. Jo tehtyjä päätöksiä tulee seurata ja arvioinnin pohjalta tulee olla valmius muokata jo tehtyjä päätöksiä. Tutkintoon johtava koulutus tohtorin tutkintoon asti on lähtökohtaisesti maksutonta EU- ja ETA-maista tuleville opiskelijoille. Opinto-oikeuden rajaamisessa johonkin opintopiste- tai tutkintomäärään maksullisuudella nähdään olevan rajallinen ohjausvaikutus, mutta opintojen maksullisuutta ei nähdä oikeana ohjauskeinona. Jo pelkästään maksujen keräysjärjestelmän rakentaminen nähdään saavutettavissa oleviin hyötyihin suhteutettuna liian kalliina.

Toiseen samantasoiseen korkea-asteen tutkintoon ei 1.8.2015 alkaen myönnetä opintotukea, jolla epäilemättä on jo ohjausvaikutusta alanvaihtoa harkitessa. Myös korkeakoulujen sähköisellä hakujärjestelmällä sekä valintauudistuksella on ohjausvaikutusta, joiden tuloksia on vielä toistaiseksi vaikea arvioida. Erityisesti koska hakujärjestelmän uudistus on tehty sillä oletuksella, että korkeakoulut toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen siirtymäväylistä.

Suomeen halutaan kansainvälisiä opiskelijoita, ja heidän jäämistään töihin Suomeen tulee edesauttaa ja siihen tulee kannustaa. Kansainvälisten opiskelijoiden sisäänotto tulisi saada koulutusmäärien ennakointiprosessiin mukaan ja mitoittaa määrä rahoituksen mukaan. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille kouluttautuminen Suomessa tulee olla lähtökohtaisesti maksutonta. Akavan opiskelijoiden mielestä keskustelu on saatava pois juupas-eipäs lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille -keskustelusta koulutusvientiin ja erityisesti tilauskoulutukseen, jonka kautta myös korkeakoulujen rahoituspohjaa saisi laajennettua. Nykytiedon valossa EU/ETA -maiden ulkopuolisten maksuilla ei saada merkittäväätaloudellista hyötyä korkeakouluille, eivätkä maksut ainakaan tällä perusteella olisi hyväksyttävissä.

Suomalaisten korkeakoulujen koulutusviennin mahdollisuuksia ja osallistumista kansainvälisille koulutusmarkkinoille tulee edistää ja lainsäädännöllisiä esteitä purkaa järjestelmällisesti. Esimerkiksi ulkomailla toteutetusta koulutuksesta tulisi voida periä lukukausimaksua suoraan suoraan muilta kuin EU/ETA alueen opiskelijoilta ja koulutuksen ei tarvitse liittyä sellaiseen koulutukseen jossa korkeakoululla on tutkinnonanto-oikeus.

- Suvi, opiskelija-asiamies

Lähetä kommentti