Kiinnostus johdatti kansainväliseen yritykseen — haastattelussa Eemi Lappalainen Unileveriltä

14.9.2020 08:35

Eemi Lappalainen on Viikistä vuonna 2015 valmistunut elintarviketieteiden maisteri. Pääaineenaan hän luki elintarvike-ekonomiaa. Nykyisin Eemi työskentelee Unileverillä tuoteryhmäpäällikkönä.

Nykyinen työnkuva

Eemi Lappalainen päätyi Unileverille alun perin Summer trainee -ohjelman kautta vuonna 2014. Tällöin hänen tehtävänään oli oma projekti jäätelöiden parissa. Ajan myötä työstä tuli vakituinen. Nykyisessä roolissaan hygienia- ja kauneudenhoitotuotteiden tuoteryhmäpäällikkönä Eemi on työskennellyt kaksi vuotta.

Vaihto elintarvikkeista teknokemian puolelle oli jännittävää ja motivoivaa, se vaati paljon uuden oppimista ja opettelua. Tuoteryhmäpäällikkönä Eemi ei vastaa yksittäisistä tuotteista tai tuotemerkeistä, vaan hallitsee kokonaisuutta ja on vastuussa tuoteryhmien kehittämisestä. Tämä koostuu esimerkiksi markkinan ja kuluttajan ymmärtämisestä sekä strategisesta portfolionhallintatyöstä.

Työ vastaa siis tietyllä tapaa ‘’ylätason näkemystä’’. Koska Unilever on kansainvälinen yritys, toimii työskentelykielenä useimmiten englanti. Suomen yksikössä Eemi pääsee tekemään yhteistyötä erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa. Tällä hetkellä hygienia- ja kauneudenhoitotuotteissa selkeitä trendejä ovat esimerkiksi luonnollisuus ja vastuullisuus, ja kuluttajat odottavatkin yrityksiltä läpinäkyvyyttä yhä enemmän – ja läpi tuotantoketjun.

Hygienia- ja kauneudenhoitotuotteissa trendit kulkeutuvat usein ensin Yhdysvalloista Eurooppaan ja siitä edelleen Suomeen.

Opiskelu ja oman polun löytäminen

Opinnot elintarvike-ekonomian koulutusohjelmassa Eemi aloitti vuonna 2010. Vanhempien työskenneltyä elintarvikealalla, osasi Eemikin kiinnostua alasta ja hakea Viikkiin opiskelemaan. Opiskelupaikkaa miettiessä myös alan luonne vaikutti, sillä ihmiset tarvitsevat aina ruokaa ja näin ollen töitä alalta varmasti aina löytyy.

Kandivaiheessa Eemi päätti suuntautua logistiikkaan ja toimitusketjujen hallintaan. Aiheeseen liittyviä opintoja löytyi Aallosta JOO-opintojen kautta ja niistä saikin koottua sivuaineen. Näiden kiinnostuksen kohteiden myötä hän päätyikin ensimmäiseen oman alan kesätyöhön Mondelezille toisen opiskeluvuotensa jälkeen. Työ oli opettavaista ja kaikin puolin hyvä kokemus, mutta samalla Eemillä heräsi mielenkiinto siirtyä myynnin ja markkinoinnin puolelle.

Maisterivaiheessa Eemin tie vei opiskelijavaihtoon Bonnin yliopistoon Saksaan, jossa hän opiskeli muun muassa kuluttajakäyttäytymistä. Vaihto oli antoisa ja kaikin puolin hyvä kokemus.

Hyvänä koulutuksessaan Eemi pitää substanssiosaamista, sillä vaikka ala onkin hyvin kaupallinen, on myös hyödyllistä osata asioita liittyen valmistusprosesseihin, ravitsemusoppiin ja lainsäädäntöön. Eemi nostaa hyväksi puoleksi myös verkostoitumisen, sillä ala on Suomessa verrattain pieni. Urallaan Eemi onkin törmännyt moneen Viikissä opiskelleeseen. Koulutuksen heikkoutena voisi mainita sen laaja-alaisuuden, sillä monesta aiheesta ikään kuin raapaistaan vain pintaa. Sivuaineilla on siis opintoja suunnitellessa tärkeä rooli. Eemi kannustaakin kokeilemaan eri aiheita ja opintoja rohkeasti, jotta ‘’oma juttu’’ löytyisi. Opiskelupaikkojen rajoja voi rikkoa suorittamalla esimerkiksi 

JOO-opintoja.

Työnhaku ja työssä tärkeä osaaminen

Mondelezilta saadun kansainvälisen yrityksen kokemuksen kautta Eemi tutki mahdollisuuksia muissa vastaavanlaisissa firmoissa. Tutkittuaan Unileverin sivuja, löytyi kiinnostava mahdollisuus. Eemi korostaa, että oma-aloitteisuus ja osoitus siitä, että on kiinnostunut ja halukas oppimaan uutta, on tärkeää töitä hakiessa. Ensimmäinen oman alan työ voi olla vaikea saada, mutta kokemuksen kerryttyä ovet alkavat avautumaan.

Omassa työssään tärkeiksi taidoiksi Eemi nostaa analyyttisyyden, joustavuuden sekä luovuuden.  Tilanteet voivat muuttua nopeastikin — kuten vuoden 2020 aikanakin on huomattu — joten on tärkeä pystyä mukautumaan ja omaksumaan uusia käytänteitä. Nämä piirteet ovat myös eduksi työnhaussa. Lappalaisen mukaan uskottavuutta lisää myös itsensä likoon laittaminen ja päättäväisyys. Mielenkiintoisia firmoja ja avoimia paikkoja kannattaa seurata aktiivisesti. Jos haluamaansa työpaikkaa ei saa, voi se harmittaa hetkellisesti, mutta samalla se valmistaa hakijaa seuraaviin hakuprosesseihin.

 

Tsemppiä kaikille syksyyn!

Hanna Mikkonen, MMYL ry:n edustaja Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa

Lähetä kommentti