Haluaisin yrittäjäksi –hankkisinko itselleni valmiin yrityksen?

14.12.2015 13:26

Onko sinulla palava halu yrittäjäksi, mutta olet vailla selvää yritysideaa? Pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudestaan. On olemassa monta tapaa löytää valmis yritys, jonka voi hankkia itselleen ja kehittää sitä haluamaansa suuntaan. Yrittäjillä ei aina ole tiedossaan jatkajaa, kun esimerkiksi iän tai terveysongelmien takia on aika tehdä päätös yrityksen myymisestä eteenpäin. Miten yrityksen jatkaminen onnistuu?

On tärkeä aloittaa valmistelut hyvissä ajoin ja hyödyntää asiantuntijoita, kun halutaan toteuttaa esimerkiksi sukupolvenvaihdos yrityksessä. Jokainen tapaus on erilainen, mutta usein selvitettävät asiat liittyvät arvonmääritykseen, verotukseen ja kaupan rahoitukseen. Apua saa monista nettiportaaleista sekä erilaisista yhdistyksistä ja virastoista.

Useimmille maatalousyrittäjille sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. Crista Hällfors on toiminut maanviljelijänä Lapinjärvellä vuodenvaihteesta 2015 alkaen, jolloin tila siirtyi hänelle omalta äidiltä. Maidontuotantotilalla on noin 70 lypsävää sekä yhtä paljon nuorkarjaa. Viljeltyä peltoa on noin 140 hehtaaria peltoa ja metsää 300 hehtaaria. Lehmien lisäksi tilalla on myös jonkin verran lampaita, vuohia ja kanoja. ”Aloitimme keskustelut sukupolvenvaihdoksesta perheen kanssa jo vuonna 2011, kun valmistuin agrologiksi. Mutta koska jatkoin opiskelua yliopistolla, päätimme ajoittaa sukupolvenvaihdoksen vuodenvaihteeseen 2015”, Hällfors kertoo. ”Pidimme ensimmäisen tapaamisen talvella 2014 ja vielä muutaman kerran sen jälkeen. Käytimme Nylands Svenska Lantbrukssällskapet:in asiantuntijaa apuna kaupan vaatimissa paperitöissä. Ennen kaupan tekoa oli oltava yhteydessä esimerkiksi pankkiin, kirjanpitäjään, asianajajaan, verohallintoon ja maaseutuvirastoon.” Hällfors jatkaa.

Useimmiten yritystään myyvä osapuoli on halukas olemaan aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa myös siirtymäajan kaupan jälkeen. Hän voi toimia uuden yrittäjän tukena tarjoamalla neuvoja ja jakamalla aiempia kokemuksia. Hällfors kertoo: "Äitini on liian nuori jäädäkseen eläkkeelle tai saamaan luopumistukea, joten hän on jatkanut ainoana työntekijänäni. Olemme molemmat työnarkomaaneja ja työt sujuvat hyvin. Meidän tapauksessamme luopuva osapuoli on ilomielin antanut vastuun jatkavalle osapuolelle. Siitä huolimatta on mielestäni hyvä, että minulla on neuvonantaja päivittäisessä työssä. Työt ovat jatkuneet kuten ennen, mutta paperityöt ovat siirtyneet minulle”.

Hällfors pohtii valmiin ja itselle tutun yrityksen ostamisen hyötyjä ja haittoja. ”Huono puoli valmiin yrityksen ostamisessa on, että ajautuu helposti vanhoihin rutiineihin, vaikka tietää että toisella tavalla asiat toimisivat paremmin. Tämä johtuu enimmäkseen ajanpuutteesta. Positiivista - varsinkin maatalousyrityksen kohdalla - on se, että yrityksen tuntee läpikotaisin jo entuudestaan, kun yritys siirtyy sukupolvelta toiselle”.

 

- Annika Nysten, opiskelijavaliokunnassa (2014-2015) Agro-forstin edustajana. Teksti julkaistu ruotsiksi Uratähtäimessä 2016, jonka teemana oli yrittäjyys.

 

Lähetä kommentti