Mentorohjelman aikataulu

Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

VAIHE 1    
Hakeminen: hakemus, esitehtävät, videohaastattelu ja alkukeskustelu (helmikuu/lokakuu).

VAIHE 2
Mentorin hankkiminen. Mentoroitavat eli aktorit luovat kehittymissuunnitelmansa ja tavoitteensa mentoroinnille.

VAIHE 3
Syyskuu/tammikuu, vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 - 18.00), aloitus: tavoitteet.

VAIHE 4
Pari tapaa keskenään erikseen sopiminaan aikoina ja pitää yhteyttä tavalla jonka katsoo parhaimmaksi oman työskentelyn kannalta. Yhdyshenkilöidentuki on käytettävissä.

VAIHE 5
Tammikuu/toukokuu vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 -18.00), välitavoitteet ja oman osaamisen tunnistaminen.

VAIHE 6
Pari tapaa keskenään erikseen sopiminaan aikoina kuten vaiheessa. Pari käy läpi oman päätöskeskustelunsa.

VAIHE 7
Toukokuu/syyskuu vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 - 18.00), lopetus: oman osaamisen esille tuominen (työpaikkahaastatteluharjoitus) ja tavoitteiden toteutuminen.