Kesätöissä 2016

1. Kuka olet?
Olen Anna Riihimäki ja opiskelen neljättä vuotta kotieläintiedettä suuntautuen kotieläinten jalostustieteeseen.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Figen Oy:n omistamalla Längelmäen testiasemalla Jämsässä. Kesätyö oli todella monipuolinen ja mielenkiintoinen, sillä tutkimussikalassa tehtiin monenlaista tavallisen sikalatyön lisäksi. Pääsin muun muassa punnitsemaan sikoja, määrittämään rehujen kuiva-ainepitoisuuksia ja sentrifugoimaan verinäytteitä. Olin myös mukana verinäytteiden otossa ja sikojen rakennearvostelussa. Längelmäellä testataan myös keinosiemennyskarjukandidaatteja. Karjuporsaat tulevat asemalle noin 30 kg painoisina. Porsaiden rehunkulutusta, kasvua ja rakenneominaisuuksia seurataan yksilöllisesti. Testin jälkeen parhaat karjut valitaan keinosiemennykseen, tilakarjuiksi ja vientiin. Loput teurastetaan Pietarsaaressa ja niiden ruhon- ja lihan laatu mitataan ja tieto kerätään jalostusta varten.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hain kesätöihin avoimella hakemuksella, sillä paikka vaikutti minusta jo etukäteen todella kiinnostavalta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut valtavasti sioista ja tutkimuksen tekemisestä! Entuudestaan minulla ei ollut juuri lainkaan käytännön kokemusta sioista. Tutkimusten tekemistä opin käytännössä, koska sikalassa tuotettiin ja kerättiin aineistoa useampaa tutkimusta varten kesän aikana. Luulen lisäksi oppineeni jotain siitä, kuinka mukavaa töissä voi olla!

 

1. Kuka olet?
Olen Karoliina Roivas ja aloitin kaksi vuotta sitten ravitsemustieteen maisterivaiheen opinnot Helsingin yliopistossa. Minulla on kandintutkinto ravitsemustieteestä Itä-Suomen yliopistosta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin keväällä 2015 harjoittelussa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella (THL) Feel4Diabetes-tutkimushankkeessa. Harjoittelun päätyttyä jatkoin kesätyöntekijänä samassa projektissa ja nappasin projektista vielä itselleni graduaiheen. Minua pyydettiin seuraavaksi kesäksi 2016 THL:lle toiseen hankkeeseen töihin, sillä olin edellisenä keväänä ja kesänä työskennellyt samantyyppisen laadullisen haastatteluaineiston parissa. Harjoittelussa ja kesällä 2015 pääsin rekrytoimaan lasten vanhempia, isovanhempia, opettajia ja harrastusohjaajia lapsiperheiden ruoka- ja liikuntatottumuksia käsitteleviin haastatteluihin, pitämään fokusryhmähaastatteluita sekä litteroimaan ja analysoimaan niitä. Kesällä 2016 olen analysoinut henkilöstöravintolassa ruokailevien lounasvalintoja sekä yksilöhaastatteluiden että lounastarjottimista otettujen valokuvien perusteella.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Harjoittelupaikan bongasin Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden Facebook-ryhmän sivulta, ja lyhyen haastattelun jälkeen sain paikan. Tämän kesän työhöni minua pyydettiin harjoittelussa ja edellisenä kesänä saamani työkokemuksen perusteella.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut ymmärtämään paljon ravitsemustieteen alan tutkimuksen tekemisestä. Nyt tiedän, millainen valtava uurastus sen tieteellisen tutkimustiedon taustalla on, jota me saamme yliopistossa opiskella. Erityistä osaamista olen saanut kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen liittyen, joka jää ravitsemustieteen opinnoissa ihan liikaa kvantitatiivisen tutkimuksen varjoon. Ihminen ja ravitsemus on muutakin kuin pelkkää fysiologiaa. Työ tutkimuksen parissa on lisännyt kykyjä niin ryhmässä ja organisaatiossa toimimiseen kuin itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä erityisesti itseluottamusta ja uskoa omaan osaamiseen. Työ on myös lisännyt kokemusta siitä, että olen oikealla alalla.

 

1. Kuka olet?
Olen Inkeri Hennola ja aloitan neljännen vuoden kotieläintieteen opinnot.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin kesätöissä Farmit Website Oy:ssä. Toimenkuvaani kuului muun muassa sisällön tuotantoa ja sosiaalisen median ylläpitoa. Lisäksi olimme mukana alan tapahtumissa.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Farmit Website Oy haki kesätyöntekijää Sampsan sähköpostilistan kautta. Kun huomasin ilmoituksen, päätin heti hakea.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kesän aikana opin paljon uutta maataloudesta ja digitaalisesta viestinnästä. Kirjoittaessa sisältöä farmit.net-sivustolle, piti olla hyvin perillä alan ajankohtaisista aiheista. Opin myös paljon uutta maatalousalan muista yrityksistä. Lisäksi huomasin kuinka isossa roolissa työelämässä on verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Timo Huomo ja opiskelen kuluttajaekonomiaa. Aloitin opintoni vuonna 2012, joten neljä kokonaista vuotta mennyt ja viides alkaa nyt syyskuusta 2016.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin Kuluttajatutkimuskeskuksessa (lyhennän KTK) touko-heinäkuun 2016 korkeakouluharjoittelussa. KTK kuuluu Helsingin yliopistoon ja sijoittuu valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan- ja talouden tutkimuksen laitoksen alle. Tein pääasiassa case-tutkimusta Smart Energy Transition –hankkeeseen, jossa KTK on mukana. Sen pohjalta tein useita haastatteluja Adjutantti-nimisen energiankäytön suhteen ns. edistyksellisen talon asukkaiden kanssa, sekä haastattelin myös talon rakentamisesta ja suunnittelusta vastanneiden yritysten edustajia. Tämän lisäksi luin ja etsin paljon tieteellisiä artikkeleja sekä muita sopivia julkaisuja tutkimusraporttia ja nyt työn alla olevaa graduani varten. Osallistuin myös kirjurina kokopäiväiseen työpajaan Aalto-yliopistolla, johon osallistui suomalaisia energia-alan asiantuntijoita. Ideoin myös työkaverieni kanssa muutamaan otteeseen hankkeeseen liittyvää internetsivua. Oli siinä varmaan muutakin, mm. kastelin työkaverini Marjoriikan viherkasvia, kun hän oli lomalla. Mutta pääasiassa tein itsenäisesti töitä tutkimukseni parissa!

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Maisterivaihetta varten piti kehittää mielenkiintoinen harjoittelupaikka. Ollessani Kambodzassa lomalla tammikuussa laittelin viestiä Minna Aution (kuluttajaekonomia, lehtori) kanssa harjoittelupaikoista. Hän sitten mulle vinkkasi tästä KTK:n paikasta, ja olin myös itse asiassa syksyn aikana kysellyt graduntekomahdollisuutta KTK:lta samaan hankkeeseen liittyen. Silloin päädyin että oli kuitenkin mulle liian aikaista tehdä sitä joten kävin välissä lomalla ja sovittiin sitten maaliskuun alussa että aloitan toukokuussa heillä.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kyllähän tässä tuli paljon opittua. Kuluttajatutkimuskeskuksella on kovia tutkijoita jotka puuhaavat sellaisten aihepiirien parissa, jotka ovat myös kuluttajaekonomian opiskelijoille varmasti tuttuja kuten elintarvikkeet. Mutta esimerkiksi vieressäni istunut työkaverini puuhaili sähköisen liikenteen parissa, mikä myös itseäni kiinnostaa kovasti. Toisaalta myös energiankulutusta ja energiamurrosta tutkittiin monen tutkijan toimesta. Innostuin mahdollisuuksista, joita alaani opiskelemalla ja soveltamalla voi saavuttaa. Kuluttajaekonomiaa voi soveltaa monella tavalla, ja nyt tuntuu entistä olennaisemmalta valita suuren kirjon joukosta itselleen jonkinlainen mieluisa kenttä mihin keskittyä vaikka ammatillisessa mielessä. Sain lisää haastattelurutiinia ja opin myös tekemään litterointia entistä paremmin. Ja kun ympärillä oli niin fiksuja ihmisiä, niin oli kiva käydä keskusteluja oikeastaan vähän mistä vaan ja samalla oppia paljon vaikkapa siitä mitä Suomessa tapahtuu uusiutuvan energian piirissä.

 

1. Kuka olet?
Olen Anni Honkanen, ja olen opiskellut elintarvike-ekonomiaa Helsingin yliopistossa viisi vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Tämä oli kolmas kesäni Valiolla vientiassistenttina Helsingin pääkonttorilla. Työtehtäviini kuuluu tilaus-toimitusprosessin hoitaminen aina tavaran lähettämisen koordinoinnista jälkitoimiin. Olen hoitanut jauhe- ja juustokuljetuksia Eurooppaan, Aasiaan, Lähi-Itään ja Egyptiin. Pidän yhteyttä aktiivisesti niin sisäisiin kuin ulkoisiin sidosryhmiin kuten tuotantolaitoksiin, asiakkaisiin, kuljetusliikkeisiin ja viranomaisiin. Selvitän myös asiakaspalautteita, vastaan asiakaskyselyihin sekä lähetän näytelähetyksiä.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin aiemmin työskennellyt Valion päävarastossa ja opintojen edetessä päätin hakea sellaisiin työtehtäviin, jossa pääsisin hieman lähemmäksi tutkintoani vastaavia tehtäviä. Jätin hakemukseni ja sain kutsun haastatteluun.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Työskentely viennissä on antanut lukuisia käytännön esimerkkejä yliopistossa opitusta teoriasta ja tuonut syvempää ymmärrystä kansainvälisistä markkinoista. On ollut palkitsevaa huomata oma kehittyminen työtehtävissä sekä oman näkökulman laajeneminen tulevaisuuden mahdollisuuksista.

 

1. Kuka olet?
Olen Sophia Rehn ja aloitin opiskelemaan ravitsemustiedettä 2013.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Tänä kesänä työskentelin Fazer Amican tuotekehitystiimissä. Uuden opetussuunnitelman mukaan kouluissa tulisi olla ruokakasvatusta, jossa myös kouluravintolat voivat olla mukana. Sain tehtäväksi valmistaa koulutusmateriaalia Amican työntekijöille. Materiaali käsittelee terveellistä ruokavaliota sekä terveellisiä välipaloja ja urheiluravitsemusta.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin samalla työpaikalla kaksi vuotta sitten, mutta eri tehtävissä. Minulla oli ennen sitä myös suhteita Fazeriin.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Sain hyvin vapaasti koota materiaalia, ja luin paljon koululaisten ravitsemuksesta ja liikkumisesta mikä oli hyvin opettavaa. Huomasin, että on yllättävän haastavaa selittää ravitsemukseen liittyviä asioita niin, että ala-asteikäiset ymmärtävät ja jaksavat kuunnella.

 

1. Kuka olet?
Olen Aliisa Hyvönen ja neljännen (syksyllä viidennen) vuoden ravitsemustieteen opiskelija.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin harjoittelussa Ruokatieto yhdistyksessä. Harjoittelijana pääsin muun muassa ideoimaan ja päivittämään ruokakasvatuksen oppimateriaaleja ja nettisivuja sekä osallistumaan ruokakasvatuksen opetusvideoiden suunnitteluun ja toteutukseen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olemalla itse suoraan yhteydessä harjoittelupaikkaan tammikuussa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mielenkiintoista ja hedelmällistä olla työyhteisössä, jossa suurin osa oli muun alan kuin ravitsemustieteen asiantuntijoita. Opin puhumaan ja kirjoittamaan ravitsemuskysymyksistä yleistajuisemmin. Myös argumentointi- ja kommunikointitaitoni kehittyivät. Maataloudesta ja ruuantuotannosta opin paljon uutta. Ja jopa videoiden kuvaamisesta ja nettisivujen päivittämisestä ymmärsin uusia asioita. Harjoittelu oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisa kokemus, eikä vähiten Ruokatiedon toimiston loistavan porukan ansiosta!

 

 

 

1. Kuka olet?
Olen Juho Kotala ja opiskelen neljättä vuotta agroteknologiaa Helsingin yliopistossa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Kuluneen kesän olen ollut maisteriharjoittelussa ProAgria Etelä-Pohjanmaalla. Kesän aikana olen päässyt monipuolisesti työskentelemään eri työtehtävien parissa. Enimmäkseen tein töitä nurmentuotannon parissa. Toimenkuvaani kuului pellonpiennartilaisuuksien järjestämistä, nurmikasvustokäyntejä, ruokintasuunnitelmien laadintaa ja kasvustokuvauksia nelikopterilla.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Otin rohkeasti yhteyttä ja kysyin kesätöitä.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kesän aikana opin todella paljon nurmentuotannosta, kasvustokuvauksista sekä asiakaslähtöisestä työskentelystä. Mukavaa oli hyödyntää opinnoissa opittuja asioita käytännössä ja tehdä oman alan töitä. Kesä osoitti miten laajat mahdollisuudet on työskennellä omalla alallani monipuolisissa tehtävissä. Tämän kesän työkokemuksen ansiosta tiedän paremmin mihin suuntaan haluan kohdistaa opintojani.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Silja Syvänen ja opiskelen nyt kolmatta vuotta elintarviketieteitä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Fazerin leipomossa tuotantotyöntekijänä. Työskentelin lähinnä tuotantolinjan loppupäässä, missä leivän pakkaaminen tapahtuu. Fazerilla koneet pakkaavat leivän, joten työni oli pitää huolta, että koneet toimivat oikein ja varmistaa, että asiakkaalle lähtevä leipä täyttää halutut kriteerit. 

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyön täyttämällä kesätyöhakemuksen, joka oli Fazerin nettisivuilla.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mielenkiintoista nähdä, mitä tuotannossa ylipäänsä tapahtuu ja koen sen myös tärkeäksi elintarviketeknologista opintosuuntaa ajatellen. Leipomossa pääsin tutustumaan leivän koko tuotantoprosessiin ja erilaisiin koneisiin ja ratkaisuihin pakkauspuolella. Tuotantolinjoja ja erilaisia leipiä on paljon, joten oppiminen ei lopu kesken.

 

1. Kuka olet?
Olen Eeva Linnainmaa ja opiskelen maataloustieteitä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätyössä Sastamalassa maatilalla, jossa on yhdistelmäsikalassa n. 80 emakkoa ja 200 lihasikaa sekä viljelyksessä 200 hehtaaria peltoa. Toimenkuvaani kuuluu kaikki maatilan työt, sikalan hoitamista ja peltotöitä

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kysyin häneltä itse paikkaa tilan isännältä.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut paljon! Siat olivat minulle täysin vieras laji, mutta nyt osaan niiden jo perushoidon ja ymmärrän enemmän sikataloudesta. Olen oppinut myös perus peltotyöt, äestyksen, kylvön ja kynnön, sekä niihin liittyvät valmistelut. Opin myös, että viljely vaatii ihan oikeasti paljon ajattelua ympäri vuoden, miten mitäkin peltoa pitäisi viljellä jne.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Johanna ja opiskelen kuluttajaekonomiaa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2016 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Face2face Finland Oy:llä, joka on myynti- ja markkinointi yritys. Toimeenkuvaani kuului tuotteiden myyntiä ja mainostamista.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Löysin kesätyöpaikan netistä työpaikkailmoituksia selaillessani ja laitoin hakemuksen, jonka jälkeen haastattelun kautta sain työn.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Omasta alastani opin millaista markkinointi- ja myyntityö on käytännössä.