Kesätöissä 2015

1. Kuka olet?
Olen Veera Houttu ja opiskelen neljättä vuotta ravitsemustiedettä terapialinjalla Itä-Suomen Yliopistossa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kevään töissä opiskelun ohella Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS), jossa jatkoin myös kesällä. Keväällä sijaistin ravitsemussihteeriä ravitsemusterapiayksikössä ja kesällä työskentelin ravitsemistyöntekijänä sairaalan ravintokeskuksessa. Työtehtäväni olivat hyvin monipuolisia ja sain runsaasti kokemusta eri puolilla sairaalaa sekä ravintokeskuksessa että ravitsemusterapiayksikössä. Ravitsemussihteerillä oli lukuisia työtehtäviä, kuten potilaiden ruokapäiväkirjojen laskeminen, kokouksissa sihteerinä toimiminen ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen alaisen jaoston kevätkoulutuksen järjestäminen. Lisäksi hoidin paljon erilaisia liukuvia asioita auttaakseni yksikön ravitsemusterapeutteja. Kesällä ravitsemistyöntekijänä valmistin potilaille ja sairaalan henkilökunnalle ruokaa dieettikokkien apulaisena dieettikeittiössä huomioiden asiakkaiden lukuisia erityisruokavalioita. Dieettikeittiön lisäksi työskentelin pääruoka- ja jälkiruokakokin apulaisena perusruoanvalmistuksessa, henkilöstöravintolan puolella asiakaspalvelussa, tuotevälityksessä ja tiskissä. Päiviä rytmitti ruoanjakaminen keskitetysti ruoanjakohihnalla, josta annokset päätyivät aina telakoinnin ja kuljetuksen kautta potilaille asti.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Otin yhteyttä sairaalan yksiköihin.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin omasta alastani todella paljon sellaisia asioita, joita teoriassa en osannut edes kuvitella. Teoriassa oppimani asiat tukivat kuitenkin erittäin hyvin työskentelyä molemmissa työtehtävissä. Olin erittäin innostunut ja pidin molemmista työtehtävistä erittäin paljon, sillä pääsin hyödyntämään oppimiani asioita käytännössä. Pääsin näkemään oman alani työkenttää monipuolisesti julkisella sektorilla. Odotan tulevia haasteita innolla!

 

1. Kuka olet?
Olen Ilona Kerovuori ja kuudes vuosi Helsingin yliopistossa maaperä- ja ympäristötieteiden opiskelijana pyörähti juuri käyntiin.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Luonnonvarakeskuksella Jokioisten toimipisteessä. Toimenkuvaani kuului erityisesti pelto- ja metsämaiden kaasumittausten teko. Lisäksi tein maan kosteus-, vedenpidätys- ja pohjavesimittauksia sekä hoidin Elonkierron maaperänäyttelyä.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Vastasin hakemuksellani ja CV:llä Luken työnhakuilmoitukseen. Ilmoituksen löysin Helsingin Yliopiston urapalveluiden nettisivujen kautta. Hakemuksessa kerroin hyvistä puolistani, edellisistä työtehtävistäni ja mitä haluaisin oppia työpaikan saadessani. Uskon, että edellisen työnantajan mainitseminen hakemuksessa vaikutti työnsaamiseeni positiivisesti.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen päässyt jo edellisessä työssäni tutustumaan oman alani työhön, mutta silti uusia oppeja tuli kerrytettyä takataskuun kesän aikana rutkasti. Oli hienoa huomata, että tulokset, joita tutkijat käyttävät, perustuvat osaavan kenttähenkilöstön toimintaan. Opin myös erilaisten mittauslaitteiden toiminnan ja niiden käyttämisen.

 

 

 

1. Kuka olet?
Nimeni on Tuomas Turkki ja aloitan kolmannen opiskeluvuoteni Viikissä elintarviketieteissä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin kesällä HKScanin Mikkelin Tikkalan tehtaalla valmisruokatuotannossa ja tuotekehitystä avustavissa tehtävissä. Pääasiassa valmistin valmiiksi kehitettyjä tuotteita, mutta välillä pääsin valmistamaan uusien tuotteiden koe-eriä sekä suorittamaan niille mittauksia.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin edellisenä kesänä myös kyseisessä paikassa töissä ja hoidin työni ilmeisesti hyvin, sillä minua pyydettiin täksi kesäksi uudestaan sinne. Olin edellisen kesän kesätöitä hakiessani yhteyksissä sähköpostein tehtaan HR-henkilöön.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin kesätöissä kuinka tietynlaisia lihatuotteita valmistetaan ja minkälaisia raaka-aineita niissä käytetään, jotta saadaan haluttu lopputulos. Työssä pääsin myös tutustumaan hyvin HKscanin organisaatioon sekä tehtaan toimintaan. Mielestäni elintarviketieteiden opiskelijoiden on erittäin tärkeää päästä näkemään käytännössä mitä kaikkea valmiin tuotteen valmiiksi saamiseksi vaaditaan.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Tuuli Tauriainen ja olen opiskellut elintarviketieteitä Helsingin yliopistossa vuoden ajan.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Huhtahyvillä Kankaanpäässä. Työskentelin pääasiassa pakkaamon puolella, jossa pakkasin erilaisia leikkeleitä, makkaroita, hyytelövalmisteita ja kinkkuja. Pääsin myös tutustumaan tehtaan muihin osiin.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Soitin suoraan tehdaspäällikölle ja tiedustin mahdollisuutta päästä kesätöihin. Minut kutsuttiin haastatteluun ja sain paikan. Uskon, että asiaa auttoi, että olen alan opiskelija ja ajoissa liikkeellä.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin paljon lihan ominaisuuksista ja sen pakkaamisesta ja varastoinnista. Parasta oli, että pääsin käytännössä näkemään, miten lihanjalostustehtaassa työskennellään. Opin myös, että tuotteen laatua seurataan hyvin tarkasti koko valmistusprosessin ajan. Yllättävää oli, kuinka paljon pienet asiat vaikuttavat kokonaisuuteen.

 

 

 

 

1. Kuka olet?
Olen Joonas Kauppinen, toisen vuoden elintarviketieteiden opiskelija.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin töissä Fazerin Vaaralan leipomossa pääosin ruokaleivän paahtoleipälinjalla, mutta vierailevana tähtenä myös muilla linjoilla, valmistamassa ruoka- ja kahvileipää. Toimeenkuvaani kuului laadunvalvonta, tuotantokoneiden kunnostus ja huolto sekä yleinen varmistaminen, että tuotantoprosessi rullaa ongelmitta

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyön ainejärjestömme Lipidin sähköpostilistan ilmoituksen kautta. Lipidin isäntänä neuvottelin rekrytoijan kanssa listalle tulevasta viestistä, minkä koin tuovan minulle työhaastatteluedun, sillä haastattelija tunsi minut entuudestaan. Kannattaa siis ehdottomasti hakea Lipidin hallitukseen, tai vähintään jäseneksi!

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Mielestäni jokaisen elintarvikealalle pyrkivän on  hyvä kokea tuotanto ruohonjuuritasolta asti. Tuotantoprosessia ymmärtää paremmin,  kun sen parissa on viettänyt useamman kuukauden, eikä vain lukenut kirjoista siihen liittyvää teoriaa. Sain mahdollisuuden oppia paljon hyödyllisiä käytännöntaitoja, joita voin hyödyntää tulevalla urallani elintarvikealan asiantuntijana ja johtajana.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Heidi Haavisto ja opiskelen kasvintuotantotieteitä Viikissä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin maisteriharjoittelussa Pro Luomu ry:llä Helsingissä. Toimenkuvaani kuului luomuaiheisten uutisten päivittäminen ja jakaminen sosiaalisessa mediassa, juttujen kirjoittaminen sekä kokousjärjestelyt ja sähköposteihin vastaaminen. Lisäksi tein haastattelututkimuksen ruokakauppojen hedelmä- ja vihannesosastoilla liittyen luomuhevin laatuun. Toimenkuvani oli siis todella monipuolinen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Laitoin sähköpostilla CV:ni ja kysyin olisiko heillä tarjota minulle harjoittelupaikkaa. He soittivat minulle ja sain paikan.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Pääsin näkemään mitä kaikkea työ luomualan yhdistyksessä sisältää. Tietoa alasta karttui lisää, koska sain seurata koko ajan luomuaiheisia uutisia. Lisäksi juttuja kirjoittamalla pääsi syventymään kirjoitettavaan aiheeseen. Tiedottajan työ tuli siis hyvin tutuksi. Erityisesti haastattelututkimus opetti paljon, koska en aiemmin ollut päässyt tekemään vastaavanlaista haastattelututkimusta. Tästä on hyötyä myös graduaineistoni keräämisessä.

 

1. Kuka olet?
Olen Pietari Kruus ja vuoden opinnot elintarvike-ekonomiaa ja yrittäjyyttä takana.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin Stockmannin Herkun liha- ja kalatiskeillä, Itiksen kauppakeskuksessa. Työni on pääosin asiakaspalvelutyötä, mutta raaka-aineen käsittely, laadunvalvonta sekä reseptiikan ja ruokatrendien tuntemus kuuluu myös olennaisesti palvelutiskillä työskentelyyn.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Työskentelen samassa työssä vakituisesti myös koulun ohessa, mutta pienemmällä tuntimäärällä, tehden n. 10-15 tuntia töitä viikossa. Niinpä työskenteleminen myös kesällä oli helppo vaihtoehto. Stockmannille pääsin aikoinaan aloittamalla ensin kausiapulaisena, täydentäen esim. joulun ja kampanjoiden aikana.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
On ollut mielenkiintoista seurata vähittäistavarakaupan muutosta yhä kovenevan hintakilpailun ja kuluttajien vastuutietoisuuden lisääntyessä. Lihaa myydessä myös käsitys ihmisten lihan kulutuksesta ja ostotottumuksista ovat konkretisoituneet. Kun opinnoissani koitetaan löytää keinoja lihan syönnin vähentämiseen, työssäni yritän päin vastoin lisätä sitä. Toisaalta olen työssäni oppinut paljon arkisempia asioita, kuten työskentelyä tiimissä, kuinka käsitellä lihaa sekä puhdasta oppia myymisestä.

 

1. Kuka olet?
Nimeni on Matti Hiironen ja opiskelen toista vuotta elintarvike-ekonomiaa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä HKScanin Vantaan tehtaalla jauhelihaosastolla. Pääasiassa valmistin jauhelihamassoja. Välillä avustin myös jauhelihan pakkaamisessa, laadunvalvonnassa sekä valmiiden tuotteiden kuljetuksessa tehtaan sisällä.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hain tuotannon työtehtäviin avoimessa haussa ja pääsin haastattelun kautta töihin.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mielenkiintoista nähdä kuinka jauhelihaa valmistetaan isossa mittakaavassa. Itse jauhelihan valmistuksen lisäksi opin paljon laadunvalvonnasta ja erilaisten raaka-aineiden ominaisuuksista lopputuotteen kannalta. Oli myös hienoa nähdä kuinka raaka-ainevaraston kierto ja valmiiden tuotteiden lähetys eteenpäin oli järjestetty, sillä kypsentämättömän lihatuotteen kohdalla näiden toimintojen on oltava nopeita.

 

1. Kuka olet?
Olen Timosen Petteri ja aloitan kolmannen opiskeluvuoteni kotieläintieteissä Helsingin yliopistossa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Kesätöissä olin Korkeasaaren eläintarhassa. Työskentelin eläintenhoitajana märehtijä-ryhmässä, jonka hoidokkeihin kuului märehtijöiden lisäksi karhut, ahmat, villisiat ja skunkit. Päivittäisiin tehtäviini kuului eläintilojen puhdistamista, eläinten ruokkimista sekä eläinten ja tarhojen kunnon tarkkailua. Lisäksi olin hoitamassa ryhmämme eläinten yleisöruokintoja ja vastailin aina tarvittaessa asiakkaiden kysymyksiin.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Työpaikan löysin TE-palveluiden nettisivuilta eli mol.fi. Täytin Helsingin kaupungin sähköisen työnhakulomakkeen ja pääsin haastatteluun.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kesän aikana opin, kuinka työskennellään eläintarhaeläinten kanssa turvallisesti ja kuinka eläinten tarhoja pystyy virikkeellistämään. Aikaisempiin työpaikkoihini nähden suuri työyhteisö oli uutta ja pääsi todella näkemään kuinka eri tavalla ihmiset tekevät samat työtehtävät. Tietysti kesän aikana pääsi myös tutustumaan uusiin eläinlajeihin ja seuraamaan niiden käyttäytymistä.

 

1. Kuka olet?
Olen Viljami Julkunen, kolmannen vuoden maatalousekonomian opiskelija Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesän maatalousharjoittelussa Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilalla. Tila on yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö ja sijaitsee maantieteellisesti keskellä Helsinkiä. Toimenkuvaani kuuluivat hyvin monipuolisesti kaikki lypsykarja- ja kasvinviljelytilan työt, lannan luonnista lypsämiseen, laiduntenhoidosta rehuntekoon ja koneiden korjaamisesta traktorinajoon.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Opintojeni kautta olin kuullut tilan ottavan maatalousharjoittelijoita kesätöihin. Lähestyin tilan johtajaa sähköpostitse maatalousharjoittelupaikkaa tiedustellen. Muutaman sähköpostiviestin ja tapaamisen jälkeen sain kesätyöpaikan tilalta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen aikaisemmin työskennellyt pääasiassa hotelli- ja ravintola- sekä kaupanalalla. Maatalouden parissa mennyt kesä oli ensimmäiseni. Kesä tarjosi huimasti uusia kokemuksia, paljon uutta tietoa ja roimasti käytännön kokemusta maatalouden parissa työskentelystä. Yliopisto-opinnoissa opitut asiat konkretisoituivat käytäntöön ja kerrytetty tietopohja sai vankemman perustan käytännön osaamisen kautta. Kesä osoitti myös käytännössä hyvin sen, miten sidoksissa maatalous on luontoon, mennyt kesä oli säiltään vaihteleva. Tietyt työt, kuten karjanhoito, tehdään säästä välittämättä ympäri vuoden, kun taas peltotöissä suotuisat säät ovat ensiarvoisen tärkeitä töiden sujuvalle etenemiselle. Kesä oli mahtavaa aikaa ja fyysisesti rasittavaa työtä sekä raitista ulkoilmaa riitti kesän jokaiselle työpäivälle. Opintojen jatkuessa luentosaleissa ja atk-työtiloissa maatilan töitä tulee varmasti ikävä. Onnekseni maataloutta harjoitetaan vielä pitkään tulevaisuudessakin. Ruoka tulee maasta, ei tehtaasta, ja työtä maatalouden parissa riittänee jatkossakin meille innokkaille ja motivoituneille opiskelijoille niin nyt, kuin valmistuttuamme.

 

1. Kuka olet?
Nimeni on Tuomas Soila ja aloitan toisen vuoden kuluttajaekonomian pääaineessa. Aikaisemmista opinnoistani johtuen valmistun kandiksi jo tämän lukuvuoden aikana.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin kesän ajan Inline Market Evolution Oy:llä markkinointiautomaatioiden ja markkinointitutkimuksen parissa. Enimmäkseen työtehtäviini kuului asiakasprojektien hallinointia, toteutusta ja viestintää. Pääsin myöskin tutustumaan Scrum-muotoiseen työskentelytapaan ja ylipäätään IT-maailmaan.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Löysin ilmoituksen kyseisestä työpaikasta yliopiston rekrynet-palvelusta. Lähetin hakemukseni ja soitin sekä laitoin sähköpostia perään. Kävin vierailemassa yrityksen/ työntekijöiden LinkedIn-sivuilla. Uskon saaneeni paikan osittain kielitaitoni ja osittain aktiivisuuteni takia.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen tutustunut minulle ennen kohtalaisen tuntemattomaan B-to-B ja IT-maailmoihin. Parasta kuitenkin oman alani kannalta on ollut se, että vaikka meidän palvelumme ovat B-to-B palveluita on minun työni kuitenkin suoraan kohdistunut kuluttajiin. Olen oppinut erittäin paljon teknologian mahdollisuuksista kaksisuuntaisen viestinnnän kehittämisessä yrityksen ja kuluttajan välillä. Olen myös saanut vastuuta ja sitä kautta luottamusta oman alani osaamiseen.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Anna Kylmäsuo ja syksyllä alkaa neljäs vuosi kuluttajaekonomian pääaineessa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Suoritin maisteriharjoittelun Ruokakeskon laatutiimissä kesän aikana. Tein haastattelututkimusta K-ryhmän ruokakaupoissa pk-seudulla sekä kehä kolmosen tuolla puolen asiakaspalautteen antamiseen liittyen. Lisäksi tein benchmarking-tutkimusta sekä yhteenvetoja olemassa olevista tutkimuksista ylempien tahojen hyödynnettäväksi.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kerroin kuluttajaekonomian tutkijatohtorille mielenkiinnostani kaupan alaa kohtaan jo hyvissä ajoin. Ruokakeskon laatutiimin kehityspäällikkö otti häneen yhteyttä kevään lopussa ja tiedusteli, mikäli kuluttajaekonomian pääaineopiskelijoista löytyisi henkilö tekemään heille tutkimusta. Tutkijatohtori ilmoitti minulle tästä mahdollisuudesta ja loppujen lopuksi sopimuspaperit allekirjoitettiin. Kannattaa siis kertoa toiveistaan ja suunnitelmistaan muillekin!

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mieluisaa huomata, että tekemäni työ on hyödyksi organisaatiolle sen kehittämisessä. Opin sen, että kuluttajien toimintaan kiinnitetään huomiota aina vain laajenevissa mittakaavoissa tällaisessa suuressa yrityksessä. Se, mitä näemme asiakkaan roolissa käydessämme kaupassa on seurausta lukuisista päätöksenteoista ja pääsin seuraamaan näitä taustatoimintoja näköalapaikalta (myös kirjaimellisesti 6. kerroksesta). Harjoittelukokemuksistani on myös hyötyä syksyllä alkavassa gradu-urakassa.

 

1. Kuka olet?
Olen Vuokko Luotola ja opiskelen maatalousekonomiaa kolmatta vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin tänä vuonna kesätöissä Farmit Website Oy:ssä. Toimenkuvaani kuului pääasiassa sisällöntuotantoa ja some-kanavista huolehtimista. Kirjoitin juttuja sivustolle, muokkasin kuvia sekä päivitin sosiaalista mediaa. Osallistuimme kesän aikana myös alan tapahtumiin, niin vierailijoina kuin näytteilleasettajina.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Huomasin ilmoituksen Sampsan sähköpostilistalla ja soitin saman tien yritykseen. Kirjoitin toki myös hakemuksen ja kävin työhaastattelussa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Sain työskennellä kesän mielestäni alan näköalapaikalla. Näin ja kuulin mitä alalla tapahtuu, ja sain tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä huomasin sen, että aina on uutta opittavaa. Minulla ei ollut etukäteen kokemusta nettisivuston ylläpidosta tai siihen liittyvästä tekniikasta. Kesän aikana oppi kuitenkin todella paljon uusia juttuja. Aika nopeasti huomasi myös sen, kuinka maatalousalan yritykset tekevät yhteistyötä keskenään ja kuinka tiivistä se on. Ihmiset todella tuntevat toisensa. Kesästä jäi hyvä fiilis ja paljon kokemuksia, jotka varmasti auttavat tulevaisuudessa. Kannustan kaikkia rohkeasti tarttumaan tilaisuuksiin ja koittamaan onneaan.

 

1. Kuka olet?
Olen Hannes Tenhola ja opiskelen kuluttajaekonomiaa neljättä vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2015 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä myyntineuvottelijana If vahinkovakuutuksen myynti-ja asiakaspalvelupisteessä Espoon Niittykummussa. Toimenkuvaani kuului soitella asiakkaille ja yrittää herättää heidän mielenkiinto myyntipuhelua tai tapaamista varten. Myyntipuhelun tai tapaamisen aikana asiakkaille muodostettiin heidän kotitalouden vakuutuksista tarjous ja lopulta vakuutuspaketti yritettiin saada heille kaupaksi. Toimenkuvaan kuului myös sisäänkävelevien asiakkaiden palveleminen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hain kesätöihin Ifin Kampin toimipisteeseen, jossa tehdään aika samankaltaista työtä. Sieltä ei kuulunut mitään koko kevään aikana, mutta sitten lopulta toukokuussa Espoon myyntipisteestä (jonne en ollut hakenutkaan) ilmaistiin mielenkiintoa minua kohtaan.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin käytännön tasolla, kuinka kuluttajat tekevät ostopäätöksiä, esim: millaisia asioita asiakkaat pitävät tärkeinä. Opin ylipäätään paljon myös vakuutuksien maailmasta, kuten millaisia vakuutuksia kuluttajille on tarjolla sekä vakuutuksien hyödystä. Opin myös erittäin paljon myyntityöstä, jota en aiemmin ole paljoa tehnyt. Oppimistani asioista on varmasti paljon apua tulevaisuuden haasteissa.