Kesätöissä 2014

1. Kuka olet?
Olen Anni Juvakoski ja opiskelen mikrobiologiaa toista vuotta Helsingin yliopistossa.

2. Missä olit kesätöissävuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Keslog Oy:ssä Keskon keskusvarastossa laadunvalvojana. Tehtävänäni oli arvioida saapuvien hedelmä- ja vihannestoimituksien laatua niille astettujen kriteerien mukaisesti. Tein kuormista myös raportteja tai ryhdyin muihin toimenpiteisiin muun laaturyhmän kanssa yhteistyössä, jos laatu ei vastannut vaadittua.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Keslogilla työskentelevä opiskelukaverini tiesi minun opiskelevan työhön liittyvää alaa ja vinkkasi avoimesta paikasta, jota päätin hakea.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin paljon elintarvikeketjusta ja siitä, missä mittakaavassa ja kuinka nopeasti mikrobit pilaavat elintarvikkeita. Lisäksi opin käyttäämään yleishyödyllistä SAP-ohjelmistoa, ymmärtämään logistiikan toimintoja ja paljon uutta tietoa hedelmistä ja vihanneksista.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Noora Ruuskanen ja syksyllä 2014 aloitan opiskelemaan viidettä vuotta maatalousekonomiaa Viikissä, Helsingin yliopistossa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?
Olin kesätöissä Etelä-Pohjanmaan ProAgrialla. Toimin talouspuolen harjoittelija ja tein töitä enimmäkseen maitotilojen parissa. Toimenkuva oli monipuolinen, mutta tein pääasiassa tulosanalyyseja, ja myös muita laskelmia esimerkiksi investointeihin liittyen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Otin itse yhteyttä ja kysyin kesätöitä.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mukavaa päästä käyttämään opinnoissa opittuja asioita käytännössä ja tehdä oman alan töitä. Työssä opin tuotannon ja talouden yhdistämisestä, sekä tukipolitiikasta, eli miten maatilalla ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.

 

1. Kuka olet?
Sanni Virtanen, opiskelen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kotieläintiedettä. Viides lukuvuoteni alkaa syksyllä 2014.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?
Työskentelin Suupohjan ammatti-instituutin maatalousoppilaitoksessa Kauhajoella karjanhoitajana. Opetustila käsittää 26 lehmän parsinavetan sekä noin kymmenen emakon sikalan. Työtehtäviini kuului navetan ja sikalan toiminnasta vastaaminen päivystysviikkoina. Eläintenhoidon lisäksi työhöni kuului kesäjaksolla olevien oppilaiden ohjaaminen navetan ja sikalan päivittäisissä töissä. Tämä oli neljäs vuoteni samassa kesätyöpaikassa.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Vietin lukion jälkeen pari välivuotta ja opiskelin Kauhajoen maatalousoppilaitoksella maaseutuyrittäjäksi. Ensimmäisen yliopistovuoteni jälkeen kuulin ystäväni kautta, että tänne etsittiin kesäkarjakkoa, hain paikkaa ja sain sen. Sen jälkeen ei olekaan muita kesätyöpaikkoja tarvinnut hakea!

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Karjanhoitajan työ lisää käytännön ymmärrystä alastani, ja kursseilla opiskeltavat asiat jäävät paremmin mieleen, kun niistä on aiempaa kokemusta. Työ pitää minut nöyränä: neljä vuotta yliopisto-opiskelua takana, ja edelleen tiedän käytännön asioista paljon vähemmän kuin kokeneet työkaverini! Työssäni kaikki päivät ovat erilaisia ja koen oppineeni valtavasti näiden kesien aikana paitsi maataloudesta, myös muista tärkeistä asioista, esimerkiksi suurten kokonaisuuksien hahmottamisesta ja työskentelystä stressin alaisena. Oppilaiden kanssa työskentely on opettanut erilaisten ihmisten kanssa toimeentulemista sekä kehittänyt johtamistaitojani. Lisäksi pidän siitä, että työ on ruumiillista ja näin ollen loistavaa vastapainoa teoriapainotteiselle opiskelulle.

 

1. Kuka olet?
Olen Sini Kuiri, kolmannen vuoden kotieläintieteen opiskelija Helsingin yliopistosta.

 2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin maatalousharjoittelussa Islannissa Keldudalur-nimisellä maatilalla. Työtehtäviini kuului lypsykarjan hoidon lisäksi osallistuminen tilan muihin töihin, joita riitti niin pellolla kuin lampaiden, hevosten ja vuohien parissa. Osallistuin myös tilan maatilamatkailutoimintaan.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kuulin tilasta kaveriltani ja sen jälkeen otin yrittäjiin suoraan yhteyttä sähköpostilla.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Maataloustyö oli minulle jo ennestään tuttua, joten ulkomailla työskentely oli erityisen kiinnostavaa. Vaikka paikalliset olosuhteet eroavatkin Suomesta, maiden maataloudessa on myös paljon yhtäläisyyksiä. Suomalaisesta näkemyksestä oli työssäni hyötyä, ja vastavuoroisesti opin asioita, jotka ovat hyödynnettävissä myös Suomessa. Kannustan kaikkia kokeilemaan työskentelyä ulkomailla, sillä se on antoisa tapa saada uusia kontakteja ja näkökulmia omalle alalle.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Fanni Heino, 23-vuotias kasvintuotantotieteitä Viikissä neljä vuotta lukenut opiskelija Salon seudulta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä tutkimusavustajana Helsingin yliopiston rypsinjalostusprojektissa, jossa työskentelin myös kesän 2013. Kesän 2014 tein myös omaa graduani kyseisessä projektissa. Toimenkuvaani kuului pääasiassa tutkimustoimintaan liittyvät työtehtävät vaihtelevasti niin kasvihuoneella, kentällä kuin laboratoriossakin.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kesätyöpaikka oli luonteva jatkumo viime kesältä, mitä gradupaikan saaminen vahvisti entisestään. Alunperin kuulin yliopistolla mahdollisesta tutkimusavustajan paikasta - sitten innostuin ja sille tielle jäin!

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?

Kesän 2014 monet työtehtävät ovat olleet tuttuja jo edelliseltä kesältä, joten oppimista on voinut syventää enemmän käytännön tasolta teoriapohjalle. Lisäksi opittujen asioiden soveltaminen erilaisiin työssä kohdattaviin tilanteisiin on ollut tänä kesänä vaivattomampaa. Tärkeimpänä oppimisen paikkana on ollut kuitenkin oman gradukokeen luotsaaminen eteenpäin yhdessä graduohjaajani kanssa. Tutkimustoimintaan kuuluvien käytännön asioiden suunnittelu ja järjesteleminen, kokeen huoltaminen ja varsinkin kohdattavien ongelmatilanteiden ratkaisu ovat opettaneet näkemään sekä tutkimuksen teon että kasvintuotannon kirjavana kokonaisuutena haasteineen ja mahdollisuuksineen.

 

1. Kuka olet?
Olen Simo Sorri ja opiskelen Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomiaa neljättä vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Olin harjoittelijana Helsingin yliopistolla, MMTDK:lla omassa oppiaineessani. Harjoittelun aikana avustin artikkelikokoelman julkaisussa, kokosin aineistoa tutkimuskäyttöön ja kasasin valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöistä selvitystä. Lisäksi aikaa riitti myös omien opintojen edistämiseen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Minulle ehdotettiin harjoittelupaikkaa, koska olin aiemmin keväällä ilmoittanut kiinnostukseni ottaa vastaan kuluttajaekonomian opiskelijoita koskevia harjoittelupaikkailmoituksia sähköpostilla.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Pääsin näkemään mitä tutkimustyö käytännössä pitää sisällään. Lisäksi sain monia hyviä ideoita maisterin tutkielmaa varten.

 

 

1. Kuka olet?
Pauliina Suominen, olen opiskellut kasvintuotannon biologiaa Helsingin yliopistossa neljä vuotta. Pääaineeni on kasvipatologia.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Olin maisterivaiheen opintoihin kuuluvassa erikoisharjoittelussa Eviralla. Työskentelin projektissa, jossa olivat mukana myös MTT ja Helsingin yliopisto. Projektissa kartoitettiin  erään porkkanakempin levittämän bakteeritaudin levinneisyyttä Suomessa. Toimenkuvaani kuului tauti-DNA:n eristämistä porkkanoista yliopiston laboratoriossa ja liima-ansojen asentamista viljelijöiden pelloille MTT Jokioisissa. Kerätyistä liima-ansoista laskin kempit ja määrät ilmoitettiin viljelijöille.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kävin kysymässä yhdeltä kasvipatologian lehtorilta olisiko menossa jotain tutkimusprojektia johon pääsisin mukaan, ja josta voisin samalla saada graduaiheen. Tämä projekti oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja lähdin mukaan.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Tutustuin kasvipatologialle tyypillisiin työskentelytapoihin ja menetelmiin laboratoriossa . Sain kokea tieteellisen kokeen perustamisen ja toteuttamisen käytännössä ja oppia, että enemmän oppii kuitenkin kun kaikki ei mene aina ihan nappiin. Huomasin myös harjoittelun aikana, että kontaktit muihin alan asiantuntioihin ovat tärkeitä erilaisissa ongelmatilanteissa. Suurin riemu harjoittelussa oli kuitenkin nähdä omin silmin aiemmin opittu teoria, esimerkiksi löytää pellolta tautioireinen porkkanannaatti. Tässä ollaan tyypillisessä tilanteessa, jossa kasvipatologin riemu on viljelijän kauhu!

 

 

1. Kuka olet?
Olen Sophia Rehn ja alan syksyllä opiskelemaan toista vuotta ravitsemustiedettä Helsingin yliopistolla.

2. Missä olit kesätöissä ja mitä toimenkuvaasi kuului? 
Olin töissä Fazer Food Services:n tuotekehityksen osastolla. Talvella voimaanastuvien EU-lainsäädännön muutoksien seurauksena päivitin tuoteselosteita sekä ravintoarvoja tietokonejärjestelmään. Kartoitin myös tulevien ruokatrendejä tutustumalla erilaisiin ruokablogeihin ja lehtiin. Työssä käytin enimmäkseen Fazerin omia tietokoneohjelmia, mutta myös excel-taidoista oli suuri apu.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain työn suhteiden kautta. Olen myös ollut töissä Fazerin kahvilassa yli kolme vuotta ja sain sieltä suosituksia.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
On ollut kiinnostavaa nähdä mitkä kaikki vaiheet reseptin pitää käydä läpi ennen kun asiakas saa ruoan lautaselle, ja että ravitsemusasiantuntija on mukana niin monessa. Olen iloinen että sain näin varhaisessa vaiheessa oman alan töitä ja sain kuvaa siitä mitä itse voisin tehdä tulevaisuudessa. Tämän työkokemuksen ansioista tiedän paremmin mihin suuntaan haluan kohdistaa opintojani.

 

 

1. Kuka olet?
Arttu Koivulahti, aloitan ensi syksynä toisen opiskeluvuoteni maatalousekonomian parissa.

 2. Missä olit töissä kesällä 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Kesän aikana suoritin maatalousekonomian opintoihin kuuluvaa maatalousharjoittelua. Kuitenkin kesän ehdottomasti mielenkiintoisinta antia oli työskentely maatalousaiheisen startup-yrityksen, Agropolitanin parissa. Agropolitan kehittää pelinomaista oppimisjärjestelmää maatalouden taloudellisen kokonaisuuden opetustarkoitukseen. Kesän aikana saimme ohjelmiston ensimmäisen demoversion valmiiksi, ja aloitimme ohjelmiston lopullisen version työstämisen. Tehtävänäni oli muun muassa yhteistyökumppanien kartoittaminen ja hankinta, sekä osallistuminen ohjelmiston kehitystyöhön.

 3. Mistä tuli idea lähteä projektiin mukaan?
Osallistuin keväällä 2014 Agronomiliiton opiskelijoille järjestämään Nuori yrittäjyys –työelämäiltaan, jossa yrityksen perustaja, agronomi Kalle Norri, oli kertomassa Agropolitanista. Koin idean erittäin mielenkiintoiseksi ja jäin tilaisuuden päätyttyä keskustelemaan aiheesta Kallen kanssa. Aikamme asiasta keskusteltuamme Kalle ystävällisesti tarjosi mahdollisuutta työskennellä Agropolitanissa. Tähän tarjoukseen päätin tarttua empimättä, sillä startup-yritykset ovat kiehtoneet itseäni jo pidemmän aikaa, ja mahdollisuus päästä kehittämään maatalousalan opiskelua tempaisi nopeasti mukaansa.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi?
Kesän aikana opin todella paljon yritystoiminnan perustamisesta, rahoituksen sekä yhteistyökumppaneiden hankinnasta, yritysten kansainvälistymisestä sekä yrittämisestä ylipäänsä. Maatalousalan yrityselämään  pääseminen heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen oli todellinen onnenpotku, ja uskon että Agropolitanissa tulen saamaan todella paljon hyvää kokemusta tulevaisuutta silmällä pitäen.

Agropolitan sosiaalisessa mediassa:
Facebook: Agropolitan
Twitter ja Instagram: Agropolitan_eu
www.agropolitan.eu

 

1. Kuka olet?
Olen Roosa Jokela, toisen vuoden mikrobiologian opiskelija Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteeteellisessä tiedekunnassa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin töissä HK:n ruokamakkarapakkaamossa pakkaajana. Työnkuva oli lähinnä liukuhihnahommia, vaikka siihen kuuluikin myös pienimuotoista omavalvontaa.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hain töitä ihan HK:n oman hakujärjestelmän kautta ja pääsin haastatteluun ja töihin. Oman laitokseni (elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos) opiskelijoita oli paljon eri osastoilla kesätöissä.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Työ ei ollut aivan omaa alaani, mutta opin kuitenkin elintarviketeollisuuden tuotantoportaasta ja sen toiminnasta ja mahdollisista kompastuskivistä myös oman alani kannalta. Työ auttoi ymmärtämään miltä hygieniasäädökset, omavalvonta ja sisäinen laadunvalvonta (erityisesti mikrobiologiset mittaukset) vaikuttavat työntekijän näkökulmasta.

 

 

1. Kuka olet?
Risto Lahti, olen opiskellut vuoden elintarvike-ekonomiaa ja yrittäjyyttä Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Työskentelin Atrian tytäryhtiön A-Tuottajat Oy:n palveluksessa markkinoinnin ja viestinnän harjoittelijana. A-Tuottajat Oy on keskittynyt lihan hankintaan, eläinvälitykseen ja lihantuotannon kehittämiseen. Työpisteeni sijaitsi Seinäjoella. Työ Atrialla oli hyvin itsenäistä, monipuolista sekä projektiluonteista. Osallistuin esimerkiksi kesän aikana tapahtumien järjestämiseen, kirjoitin artikkeleita Atrian erilaisiin viestintävälineisiin, päivitin rekistereitä ajan tasalle sekä autoin puhelintuessa tuottajia eläinilmoitusten kanssa. Tehtävien vaihtelevuus teki työstä erittäin mielekästä.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kesätyöpaikkaani esiteltiin syksyllä Viikin Taloustieteilijät ry:n järjestämässä ViikkiAreena-tapahtumassa, jossa useat elintarvikealan yritykset esittelivät toimintaansa. Tehtävä kuulosti mielekkäältä, joten päätin jättää hakemuksen ja tulin valituksi. Aikaisempi työkokemukseni ruokaketjun eri osissa sekä järjestötoiminnassa mukana oleminen auttoivat varmasti työpaikan saamisessa. Suosittelenkin lämpimästi osallistumaan opiskeluaikana oman ainejärjestön, osakunnan tai ammattiliiton toimintaan, sillä sitä kautta kertyvä osaaminen ja kontaktit ovat varmasti eduksi työelämässä. Lisäksi kannattaa osallistua aktiivisesti tilaisuuksiin, joissa saatetaan yhteen työnantajia ja opiskelijoita.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin kesätyöni aikana tuntemaan suomalaista maataloutta sekä elintarviketeollisuutta uudesta näkökulmasta. On inspiroivaa työskennellä liha-alan suurimman toimijan parissa, sillä tuotantoomme kohdistuu yhä kasvavia vastuullisuusvaatimuksia samalla, kun kansainvälinen kilpailu kiristyy. Lisäksi pääsin tutustumaan kymmeniin liha-alan ammattilaisiin, joista osa on ollut vuosikymmeniä kehittämässä Atriaa yhä vastuullisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi toimijaksi. Työskenteleminen yli 2000 henkilöä työllistävän pörssiyhtiön palveluksessa oli itselleni aivan uusi kokemus. Oli myös hienoa huomata, miten suomalainen maatalous ja koko ruokaketju kehittyy yhä ammattimaisempaan suuntaan, ja pystyy siten vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Eri tuotantosuuntien prosessit ja järjestelmät tulivat tutuiksi, mikä parantaa työllistymismahdollisuuksiani jatkossa.

 

1. Kuka olet?
Nimeni on Olli Salander ja opiskelen markkinointia neljättä vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Hartwallilla. Työskentelin Pitäjänmäellä Hartwallin asiakaspalvelukeskuksessa. Työssä soitin Hartwallin jo valmiille asiakkaille sekä vastaanotin puheluita asiakkailta. Käytännössä tallensin juomatilauksia kauppiailta, ravintoloitsijoilta, Hartwallin myyntiedustajilta ja kaikilta mahdollisilta, joilla oli tilaussopimus Hartwallin kanssa.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyöni normaalin kesätyöhaun kautta. Lähetin hakemukseni sekä CV:n ajoissa ja sitä kautta pääsin haastatteluissa eteenpäin.

 4. Mitä opit alastasi ja mitä koit ylipäätään opippineesi kesätyössäsi?
Markkinoinnin pääaineeseen kuuluu pakollinen maatalous- tai elintarviketieteen sivuaine, joista olen valinnut itselleni elintarviketieteet. Työskentely Hartwallilla vastasi hyvin omiin käsityksiini siitä, kuinka iso elintarvikealan yritys toimii. Opin kesän aikana hyvin paljon asiakaspalvelusta ja puhelintyöstä. Kesän aikana opin juomateollisuuden herkkyyden moneen tekijään, joista merkittävin on sää. Sitä ei voi muuttaa eikä siihen voi vaikuttaa, mutta se vaikuttaa suuresti juomamyyntiin.

 

 

1. Kuka olet?
Olen Martti Kuusvuori, opiskelen maatalousekonomiaa toista vuotta.

2. Missä olit kesätöissä ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin Ruotsissa DeLavalin koetilalla Hamra Gårdissa. Työskentelin navetoissa ja tein lypsykarjanhoitoon liittyviä töitä. Tilalla on kolme navettaa ja työskentelin niissä kaikissa. Navetoissa on erilaisia lypsyjärjestelmiä ja tilalla tehdään myös tutkimuksia ja kokeita lypsykarjaan liittyen, joten sain todella kattavan katsauksen kesän aikana siitä, millaista on suuren ja tehokkaan maidontuotantoon suuntautuneen tilan arki.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin itse aktiivinen ja otin yhteyttä moneen paikkaan, mutta lopulta Hamrasta vastattiin. Viime talvena he pyysivät minut haastatteluun. Lähdin laivalla lahden yli kesätöitä hakemaan ja lopputulemana tuliaisina oli muutakin kuin pelkkää Tobleronea.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Minulla ei ollut aiempaa kokemusta lypsykarjasta, koska olen kasvanut kasvinviljelytilalla, joten kaikki oli uutta. Laajaperäisessä tuotannossa tulee ottaa huomioon toimintatavat eri työvaiheissa, koska liikkeet toistuvat lukuisia kertoja on tärkeää tehdä ne tehokkaasti. Myös töiden suunnitteluun kiinnitettiin paljon huomiota, mikä oli mielestäni oikein hyvä tapa. Eläinten kanssa työskentely oli hyvää vaihtelua minulle, joka aiemmin oli viettänyt kesänsä traktorin hytissä. Suurin juttu mitä opin harjoittelun aikana oli tietenkin ruotsin kieli. Lähtötasoni ei ollut päätähuimaava ja kannustankin kaikkia, ketkä kauhistelevat ruotsin kielen puhumista ottamaan härkää sarvista, niin kuin minäkin tein.

 

1. Kuka olet?
Hei, olen Säde Virkki ja opiskelen Helsingin yliopistossa kasvintuotantotieteitä kolmatta vuotta.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Olin töissä Forestum Oy:n Pienellä Taimipuodilla Gardenian pihalla Viikissä. Työnkuvaani kuului Taimipuodilla käyvien asiakkaiden palvelu, nettikaupan tilausten pakkaaminen ja taimien sekä kesäkukkien esille laitot ja hoitotyöt.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Vuosikurssilaiskaverini oli edeltävänä kasvukautena ollut töissä samassa paikassa ja hän suositteli minua yritykselle.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oma alani on hyvin laaja ja erinäisiä keskittyneitä sektoreita tarvitaan. Kesätyössäni opin kuluttajien valikoimatoiveista kasvien suhteen puutarhapuolelle. Perinteisiä metsäpuita arvostetaan ja uutuuksia halutaan erityisesti yrttien keskuudessa. Ilmastonmuutos näkyy jo Suomessa leutoina talvina. Erikoiskasvilajien menestyessä talven yli kysyntä lisääntyy uusilla kasvilajeilla. Ilmastonmuutos myös mahdollistaa yhä pohjoisemmassa viljelyn, jolloin kotipuutarhaviljelijät ovat enemmän kokeilunhaluisempia. Tämä innoittaa kasvinjalostusta sekä kestävien kotimaisten taimien kasvatusta.

 

1. Kuka olet?
Olen kotieläintieteen 4.vuoden opiskelija Tuulikki Viilo ja kesätöissä Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä. Kirjoitan lehden maataloustiimissä. Työhöni kuuluu juttujen ideoiminen, haastateltavien etsiminen ja artikkeleiden teko.

 2. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyön vastaamalla sähköpostilistalle tulleeseen työpaikkailmoitukseen. Hakemus piti lähettää postitse, ilmeisesti jotta aidosti kiinnostuneet voitaisiin seuloa niistä, jotka hakevat samalla hakemuksella moneen paikkaan.

 3. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut töissä ilmaisemaan itseäni selkeämmin. Olen myös oppinut rakastamaan deadlineja. Pidän kirjoittamisesta, mutta ilman takarajaa en saa mitään aikaan. Jokaisen artikkelin kirjoitustyössä oppii uutta. Nyt kirjoitan rypsistä ja rukiin viljelystä. On avartavaa, kun saa keskustella asiaan perehtyneiden ihmisten kanssa ja kuunnella heitä. Kamalaa on, kun kaikki virheet päätyvät lehteen. Joskus en saa unta kun tiedän, että juttuni on seuraavassa lehdessä. Haluaisin keskellä yötä repiä artikkelin toimitussihteerin kädestä ja vaihtaa otsikon, sisällön ja kaiken muunkin. Siihen kuulemma tottuu, mutta vielä niin ei ole käynyt. On myös häiritsevää, kun tekstin on lukenut itse kymmenen kertaa. On vaikeaa kuvitella, että se voisi enää olla jonkun mielestä mielenkiintoinen. Myös huonot otsikot ovat kamalia. Vähän aikaa sitten kirjoitin mielestäni kivan tekstin, mutta otsikko oli älyttömän puiseva.

Minulla on tapana kirjoittaa pitkästi. Lehdessä on pakko hylätä jo valmiiksi viilaamiaan lauseita, vaikka olisi kauhean kiva saada ne kaikki lehteen. “Kill your darlings”. Siitä kuitenkin oppii, ettei ihan kaikkea ole pakko sanoa. Ammattilainen puristaa olennaisen pieneen tilaan. Kolumnien kirjoittaminen on jännittävää, koska niistä tulee paljon palautetta ja niiden kanssa saa antaa palaa. Viimeksi suomin keskustapoliitikko Mauri Pekkarista ja olin varma että keskustapuolueen lehtenä tunnetun aviisin lukijat hermostuisivat, mutta palaute olikin positiivista.

Hienointa on olla työssään mielenkiintoisten ja motivoituneiden ihmisten ympäröimä. Apua on saanut aina. Aiemmassa toimistotyössäni totuin siihen, että töissä lasketaan tunteja työpäivän loppumiseen. Ihmiset kuorruttivat työpisteensä sermit sarjakuvilla, jotka kuvastivat elämään ja työhön kypsymistä: “hakkaa päätäsi tähän” jne.

 Kesätyö on vahvistanut päätöstä hylätä kotieläintiede ja siirtyä maatalouspolitiikan opintoihin. Kesän mittaan on käynyt yhä selvemmäksi, että siellä on paljon opittavaa ja tehtävää.

 

1. Kuka olet?
Mari Repo, aloitan kolmannen vuoden Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustiedettä opiskellen ja suuntaudun elintarvikebiotekniikan linjalle.

 2. Missä olet kesätöissä vuonna 2014 ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?
Olen Valion Lapinlahden tehtaalla laboranttina, mikrobiologian tiimissä. Analysoimme jauhe-, maito- ja juustonäytteitä ja työhöni kuuluu perus mikrobiologian laboratorion tehtäviä kuten laimentamista, valamista ja siirrostamista.

 3. Mitä kautta sait kesätyön?
Laitoin hakemuksen, jossa hain oikeastaan mitä tahansa töitä tehtaalta, mutta erityisesti kiinnosti laboratorio. Soitin myös tehtaalle ja tiedustelin, että mitä töitä olisi tarjolla ja kehen pitäisi olla yhteydessä.

 4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin aivan älyttömästi. Ensimmäinen oman alan työ ja laboratoriossa, joten koulussa oppimani teoria tuli käytäntöön. On ollut myös mukava todeta, että osaamista ja tietotaitoa itseltä löytyy ja näin olen saanut itsevarmuutta lisää. Hienoa on ollut myös olla mukana Valiolla ja nähdä, miten iso elintarvikeyritys toimii.