Kesätöissä 2013

Kuka olet?
Laura Pirkola, olen opiskellut ravitsemustiedettä Helsingin yliopistossa kaksi vuotta

Missä olit kesätöissä vuonna 2013 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Työskentelin kesän Atrialla kuluttajaneuvojana. Hoidin reklamaatioita, otin vastaan palautteita sekä neuvoin kuluttajia tuotteita koskevissa kysymyksissä. Työhöni kuului paljon puhelimessa puhumista ja tietokoneen käyttöä.

Mitä kautta sait kesätyön?
Esimies ilmoitti työpaikasta suoraan ainejärjestömme kautta, jotta tavoittaisi ravitsemustieteen opiskelijoita. Kiinnostuin työpaikasta samantien, kun kuulin siitä.

Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Sain työssä laajan kuvan elintarviketeollisuuden eri osa-alueista tuotannosta kaupalliseen puoleen. Pääsin pohtimaan myös ravitsemukseen liittyviä aiheita ja kehitin ihmistuntemustani. Oli mahtavaa päästä näkemään mahdollinen "oman alan työ" jo tässä vaiheessa opintoja.

 

 

Kuka olet?
Sanna Mäkelä, maatalousekonomia, mmtdk, Helsingin yliopisto. Neljäs vuosi alkoi syksyllä 2013.

Missä olit kesätöissä vuonna 2013 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Olin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n maaseutuyrittäjyyslinjalla kesätyöntekijänä. Kesän kuluessa toimenkuva oli monipuolinen, esimerkiksi selvitysten ja muiden avustavien tehtävien tekoa ja tapahtumajärjestelyjä.

Mitä kautta sait kesätyön?
Otin itse yhteyttä soittamalla.

Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Pääsin tutustumaan maatalous- ja maaseutuelinkeinojen edunvalvontaan kattavasti! Aikasemmasta, hyvinkin kirjavasta harjoittelu- ja kesätyökokemuksesta oli työssä jopa hyötyä, eli ei kannata nirsoilla kesätyöpaikoissa :)

 

Kuka olet?
Ville Makkonen. Helsingin yliopistossa opiskelen viidettä vuotta pääaineena elintarvike-ekonomia.

Missä olit kesätöissä vuonna 2013 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin Sinebrychoffin myyntipalvelussa myynti- ja asiakaspalveluassistenttina. Työnkuvaani kuului Koffin sopimusasiakkaiden viikkotilausten vastaanotto ja asiakkaiden ongelmatilanteiden selvittely yhteistyössä esimerkiksi logistiikan ja asiakkaan henkilökohtaisen myyntiedustajan kanssa.

Mitä kautta sait kesätyön?
Mieleisen työpaikan sain Sinebrychoffin avoimen kesätyöhaun kautta.

Opitko omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Työ itsessään ei ollut kovin haastavaa, mutta antoi aivan loistavat mahdollisuudet seurata suurpanimon toimintaa ja sen eri toimintojen välisiä yhteyksiä. Teen tästä myös yliopistolle maisteriharjoitteluraporttini ja lisäksi yritän saada työnantajastani vielä graduni toimeksiantajan, mutta sen toteutuminen on vielä epävarmaa

 

Kuka olet?
Miika Ilomäki. Opiskelen Helsingin yliopistossa kasvintuotannon biologiaa viidettä vuotta.

Missä olit kesätöissä vuonna 2013 ja mitä toimeenkuvaasi kuului?
Olin töissä Uudenmaan ELY-keskuksessa Maaseutuyksikössä, jossa toimin tarkastajana peltoalavalvonnassa. Työnkuvaan kuului peltoalavalvonnat tiloilla sekä tukien edellyttämien asiakirjojen tarkastukset. Toimistolla hoidettiin perus- ja kasvulohkojen piirtämiset karttasovellukseen, todettiin lohkojen pinta-alat GPS-mittausten perusteella sekä hoidettiin tarkastuspöytäkirjat kuntoon.

Mitä kautta sait kesätyön?
Hain avointa virkaa valtiolta.

Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin paljon kesän kuluessa maatalouden tukipolitiikasta. Eri tukimuodot ovat tärkeässä osassa Suomen maataloudessa, joten on erityisen tärkeää tuntea EU:n tukipolitiikkaa maatilatasolla.

 

Kuka olet?
Olen Heli Virtanen, kliiniseen ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Aloitin syksyllä neljännen opiskeluvuoden eli maisterivaiheen opinnot ovat edessä.

Missä olit kesätöissä vuonna 2013 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin ruokapalvelusuunnittelijaharjoittelijana Espoo Cateringillä. Espoo Catering tarjoaa päivittäin noin 63 000 ateriaa espoolaisille asiakkailleen päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa ja hoivapalveluissa. Päätehtävänäni oli luoda ravitsemuskäsikirja Espoo Cateringin keittiöiden työntekijöiden käyttöön. Lisäksi kehitin ja testasin munuaispotilaiden reseptiikkaa Puolarmetsän sairaalassa. Pääsin myös tutustumaan monipuolisesti eri toimipisteiden keittiöihin ja ravitsemusterapeuttien työhön.

Mitä kautta sait kesätyön?
Hain paikkaa mol.fi -sivustolla olleen työpaikkailmoituksen perusteella.

Mitä opit omasta alastasi ja mitä koet ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kesätyöni oli erittäin mielenkiintoinen ja ravitsemustieteen opiskelijalle sopiva, sillä pääsin perehtymään eri erityisruokavalioiden toteuttamiseen ruokapalveluissa. Kokemukseni ovat opettaneet, että vaikka optimaalisen ravitsemuksen tarjoaminen ja ravitsemushoidon toteuttaminen näyttäisivät paperilla melko yksinkertaisilta, on käytäntö usein monimutkaisempaa. Ruokapalveluiden asiakkailla ja heidän läheisillään, ravitsemusterapeuteilla, kokeilla, osastojen ja päiväkotien työntekijöillä sekä ruokapalveluita suunnittelevilla on kaikilla omat huolenaiheensa ja intressinsä, jotka tulee huomioida ruokapalvelujen toimintaa kehitettäessä.

Pääsin tutustumaan moniin asioihin, jotka tulevat opiskeluissa vastaan vasta maisterivaiheessa. Matkan varrella eteen tuli haasteita, joissa pidemmälle edenneet ravitsemustieteen opinnot ja myös kokin koulutus olisivat voineet olleet avuksi. Toisaalta tällaiset haasteet kannustivat omatoimisuuteen, mikä oli varsin hyödyllistä tulevaisuuden kannalta.