Kannattaako kansainvälistyä -työnantajat vastaavat

Haastattelimme työnantajia opiskelijoiden kansainvälisesta kokemuksesta

 

1. Onko opintojen aikana hankitusta kansainvälisestä kokemuksesta hyötyä työnhaussa (vaikka haettu paikka ei suoraan vaatisi kielitaitoa /matkustamista /maan tuntemusta)? Tuleeko siitä "automaattinen plussa" hakuprosessissa?

 

Kansainvälinen kokemus kertoo aktiivisuudesta ja oma-aloitteisuudesta. Se antaa myös hyvän pohjan kielitaidolle. Työharjoittelu tai opiskelu ulkomailla lisää itsetuntemusta ja rohkeutta hypätä tuntemattomaan. Kokemuksen painoarvo riippuu tehtävästä ja hakemuksesta kokonaisuudessaan. Hakemusta arvioidaan aina kokonaisuutena ja kansainvälinen kokemust on vain yksi tekijä muiden joukossa. Meidän omistaja on nykyisin tanskalainen ja kielitaito on tärkeä, kun keskustellaan yhteisistä asioista. Mitä paremmin pystyt ilmaisemaan itseäsi vieraalla kielellä, sitä vahvempi vaikuttaja olet.
- Hankkija Oy, henkilöstöpäällikkö Päivi Niskanen

 Itselläni ”kansainvälisyys” rajoittui opiskeluvuoteen Ruotsissa, josta hyötynä oli todella vankka kielitaito, joka painoi paljon rekrytoinnissa. Hain paikkaa kaksikieliselle alueelle, jossa ruotsinkielen taito oli ”must”. Nykyisessä työssä kielitaito on erittäin tärkeä, mutta sillä, miten kansainvälisissä kuvioissa sen on hankkinut, ei ole merkitystä.
- HKScan, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Soile Käkönen

Sujuva englannin ja ruotsin kielentaito on eduksi, tosin sairaalassa työskennellessä on kyllä hyötyä myös esim. venäjän kielen taidosta ainakin pääkaupunkiseudulla. Eli kielitaidosta tulee plussaa.
- HUS, ravitsemusterapeutti Helena Orell-Kotikangas

Ulkomaan kokemus on lähtökohtaisesti eduksi, ellei tehtävä ole ollut täysin ristiriidassa esim. organisaation arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa. Painoarvo riippuu tietysti täytettävän paikan luonteesta.
- MTK ry, toiminnanjohtaja Antti Sahi

Opintojen aikana hankitusta kansainvälisestä kokemuksesta on hyötyä työnhaussa. Vaikka haettu tehtävä olisi sillä hetkellä kotimaan työ, niin työkierron kautta voi tulla eteen seuraava työ, jossa kielitaitoa vaaditaan.
- Ruokakesko, henkilöstöjohtaja Ari Svensk

Kansainvälisenä yrityksenä arvostamme kielitaitoa ja  kansainvälistä kokemusta. Kokemus kansainvälisestä ympäristöstä antaa työnantajalle mielikuvan rohkeudesta ja innokkuudesta kokeilla uutta.
- Lidl Suomi ky, henkilöstöpäällikkö Maria Hekkala

Kaikista maailmankuvaa rakentavista opiskeluaikaisista sivupoluista tulee lisäpisteitä työnhaussa. Kansainvälinen kokemus sijoittuu näiden joukossa hyödyllisimpiin. Myös yhteiskunnalliset harrastukset (ainejärjestötoiminta, opiskelijapolitiikka, järjestötyö yms.) luovat valmiuksia menestymiselle työelämässä.
- Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja/markkinat Veli-Pekka Talvela

 

2. Perinteisesti opiskelijavaihdon tai ulkomailla tehdyn työharjoittelun voi ajatella kertovan rohkeudesta ja kyvystä sopeutua uuteen ympäristöön. Jos kansainvälistä kokemusta ei kuitenkaan ole, voiko sitä korvata? Mikä sen korvaisi?

Jos tehtävä edellyttää kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta, ei sitä voi suoranaisesti korvata. Aktiivisuutta ja rohkeutta voi osoittaa ja hankkia monin eri tavoin. Aktiivinen toiminta opiskelijayhdistyksissä, urheiluseurassa, vapaaehtoistyössä tai maanpuolustuksessa kertoo kyvystä tulla toimeen erilaisten ihmisten ja halusta tehdä yhteistyötä. Suomeen tulee myös vaihtoon paljon ulkomaisia opiskelijoita, toimiminen heidän kanssaan lisää vieraiden kulttuurien ja kielten tuntemusta.
- Hankkija Oy, henkilöstöpäällikkö Päivi Niskanen

Kansainvälisyydessä arvostetaan kontaktien, kulttuurin, toimintatapojen jne. lisäksi myös kielitaitoa. Korostaisin tätä.
- HKScan, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Soile Käkönen

Kansainvälisen työkokemuksen puuttuminen ei ole este työnsaannille. Katsomme eduksi, jos on sen sijaan perehtynyt hyvin alan kirjallisuuteen, tieteellisiin julkaisuihin, tuntee sekä eurooppalaiset että amerikkalaiset guidelinesit ja on esimerkiksi osallistunut ESPEN kongresseihin ja suorittanut siellä LLL-kursseja.
- HUS, ravitsemusterapeutti Helena Orell-Kotikangas

Työkokemus kotimaasta ja halu tehdä erilaisia asioita. Kyllä yleensä haastattelussa myös selviää aika nopeasti hakijan rohkeus ja esimerkiksi kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ratkaisujen tekemiseen. Jos haluaa hakemuksessaan tuoda esille rohkeuttaan, se on paras tuoda esille kertomalla, mitä on tehnyt eikä vain sanoa,  että olen rohkea. Jos on intoa lähteä ulkomaille, yleensä se jossain vaiheessa työuraa toteutuu.
- MTK ry, toiminnanjohtaja Antti Sahi

Opiskelijavaihto tai työharjoittelu ulkomailla on aina hyväksi kielitaidolle. Nuorilla siihen liittyy usein myös kypsymistä ja itsenäistymistä. Rekrytointiprosessissa arvostetaan ja otetaan huomioon monia muitakin asioita. Hyviä työnhakijoita ovat myös opiskelijat, joilla ei ole ulkomailla vietettyä opiskelu- tai muuta aikaa.
- Ruokakesko, henkilöstöjohtaja Ari Svensk   

Arvostamme halua ja kykyä kehittää kielitaitoa ja nähdä maailmaa. Tarjoamme useissa tehtävissä osana perehdytystä kielikursseja, mahdollisuuden oppia uusi kieli ja perehdytysjaksoja kansainvälisessä ympäristössä. Meillä kansainvälinen kokemus ei ole välttämättömyys, sillä voimme sen myös työnantajana tarjota.
- Lidl Suomi ky, henkilöstöpäällikkö Maria Hekkala

Suoranaista korvaavuutta ei varmaankaan ole, se riippuu työtehtävän sisällöstä. Yhteiskunnallinen aktiivisuus  on kyllä meriitti. Se auttaa jäsentämään maailmaa.
 - Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja/markkinat Veli-Pekka Talvela

3. Mikä on arvokkainta työnantajasta mielestä: opinnot ulkomailla, työskentely ulkomailla vai muu ulkomailla oleminen? Miten muu ulkomailla olo kannattaa tuoda esille hakemuksessa/cv:ssä?

Työhakemuksessa kannattaa aina tuoda esille osaamista ja taitoa, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta. Nykypäivänä kielitaitoa vaaditaan monessa tehtävässä ja sujuva useamman kielen hallinta voi asia, joka ratkaisee muuten tasaväkisten hakijoiden kesken.
- Hankkija Oy, henkilöstöpäällikkö Päivi Niskanen

Oman arvioni mukaan työnantaja arvostaa näistä eniten työskentelyä ulkomailla.
- HKScan, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Soile Käkönen

Mikäli on tehnyt työtä joko ravitsemusterapeuttina, tutkijana tai projektityöntekijänä ravitsemukseen liittyvissä hankkeissa, niin on ehdottomasti hyötyä.
- HUS, ravitsemusterapeutti Helena Orell-Kotikangas

Luonnollisesti työskentely tai opiskelu ulkomailla on työnantajaa kiinnostava asia. Siinäkin on tietysti riskinsä, jos on tehnyt yhdessä maassa pitkähkön ajan yhtä ja samaa hommaa, siitä voi jo tulla rasite.  Myöskin ulkomailla syntyneet erilaiset verkostot kiinnostavat. Eli jos työskentelee kotimaassa, mutta on työasioihin liittyvissä kysymyksissä yhteydessä ulkomaisiin organisaatioihin tai henkilöihin, se kannattaa tuoda esille. Myös poliittisiin verkostoihin. Ja esim. yleistietämys EU:n toiminnasta ja päätöksentekomekanismeista on positiivinen asia ainakin meillä.
- MTK ry, toiminnanjohtaja Antti Sahi

Opiskelu tai työskentely ulkomailla on työnantajan näkökulmasta arvokkaampaan verrattuna lomailuun tai oleiluun. Toisaalta ulkomailla oleskelu voi kasvattaa ja kehittää ihmistä muutoin tulevia töitä ajatellen. Riippuu pitkälti henkilön omasta luonteesta. Tärkeä kriteeri työmarkkinoilla koulutuksen, kielitaidon ja kokemuksen lisäksi on se, että työntekijä on ”hyvä tyyppi”, jolla asenne työntekoon on hyvä ja sosiaaliset taidot kohdallaan. 
- Ruokakesko, henkilöstöpäällikkö Ari Svensk

Kiinnostus kansainvälisyyteen on aina positiivinen asia. Katsomme kuitenkin uusia henkilöitä rekrytoidessamme kokonaisuutta ja sopivuutta avoinna olevaan tehtävään. Kansainvälisyys voi olla yksi osa sitä.
- Lidl Suomi ky, henkilöstöpäällikkö Maria Hekkala

Matkailu harrastuksena on hieman asia erikseen, mutta vakava opiskelu ja/tai työskentely maailmalla on meriitti. Aina ulkomaisen työkokemuksen ei tarvitse liittyä haettavaan työhön, myös au pair-hommat tai opiskeluihin liittyvä maatalousharjoittelu ulkomailla on etu. Harrastuksista voi mainita cv:n asianomaisessa osiossa.
- Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja/markkinat Veli-Pekka Talvela

4. Vapaita kommentteja jutun aiheeseen liittyen?

Kannustan kaikkia rohkeasti tarttumaan erilaisiin tilaisuuksiin kuten opiskelijavaihtoon, työharjoitteluun tai kesätyöhön ulkomailla. Sieltä löytyy elinikäisiä ystäviä ja roppakaupalla kokemuksia, joita voi hyödyntää myöhemmin niin elämässä yleensä kuin työelämässä. Nimimerkillä kokemusta on.
- Hankkija Oy, henkilöstöpäällikkö Päivi Niskanen

Enemmän merkitystä puheissa kuin käytännössä. Ainakin jos yritys ei ole aidosti kansainvälinen.
- HKScan, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Soile Käkönen

Henkilöt ovat hyvin erilaisia. Kaikille ulkomailla työskentely ei vain sovi. Tämä on hyvä tuoda esille, että ulkomaille lähtö ei kiinnosta. 
- MTK ry, toiminnanjohtaja Antti Sahi

Nuorten työllistäminen on meillä K-ryhmässä sydämen asia. Kesko ja K-kaupat osallistuvat aktiivisesti Nuorten yhteiskuntatakuu-hankkeeseen, jolla edistetään nuorten työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. K-ryhmä on Suomen suurimpia työnantajia. Kaupan työt sopivat nuorille hyvin ja K-kauppa on ensimmäinen työpaikka monelle nuorelle.
- Ruokakesko, henkilöstöpäällikkö Ari Svensk

Valitettavasti nykyinen tiivis opiskelutahti ei anna kovin paljoa mahdollisuuksia sivupolkuihin. Etsikää silti mahdollisuuksia niihin!
- Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja/markkinat Veli-Pekka Talvela