Työttömälle lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset

Hallitus laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi.

Hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen 28.12.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Hallitus päätti keväällä pitämässään kehysriihessä, että aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan. Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.

Lue asiasta tarkemmin STM:n tiedotteesta täältä:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset

Asiaa koskeva asetus sekä muistio ovat täällä:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805fef4f

 

KELAn ilmoituksen mukaan TE-palveluiden ja Kelan verkkosivuille tulee helmikuussa lisää tietoa aktiivisuutta kerryttävän toiminnan sisällöstä ja järjestäjistä.