Yksimielinen lobbauskierros

15.4.2015 14:03

Kiersimme kolmen luonnonvara-alan työntekijäjärjestön kanssa eduskuntapuolueet hallitusohjelmalobbauksen merkeissä.

Tapaamisissa oli hyvä henki, eikä asiakysymyksistä noussut erimielisyyksiä. Vaikuttaakin vahvasti siltä, että luonnonvara-alan mahdollisuuksiin työllisyyden ja hyvinvoinnin lähteenä uskotaan kaikissa tapaamissamme puolueissa. Kansallisen biotalousstrategian mukaiset vuoteen 2025 tarjolla olevat 100 000 biotalouden uutta työpaikkaa ja 40 miljardin euron liikevaihdon lisäys pitääkin kiinnostaa poliittisia päättäjiä. Näillä tekisi paljon hyvinvointi-Suomen pelastamiseksi.

Seuraava hallitusohjelma rakentuu muutaman tärkeimmiksi arvioitavan strategisen painopisteen ympärille. Olisi yllättävää, jos yksi keskeisistä strategisista painopisteistä ei olisi biotalouden kasvumahdollisuuksiin nojaava tavoite – hallituspohjasta riippumatta.

Vankkaa taustaa alamme kasvuarvioille antaa ennusteet maailman väestönkasvun vaikutuksista vuoteen 2030 mennessä: tarvitaan 50 % enemmän ruokaa, 30 % enemmän vettä ja 45 % enemmän energiaa. Luonnonvaroiltaan rikkaalla Suomella on aito mahdollisuus ottaa urakasta osansa. Vahvoilla käytännön edistämistoimilla Suomi voi kehittyä biotalouselinkeinojen edelläkävijämaaksi. Nykyiset toimet eivät tähän kuitenkaan riitä.

On selvää, että alamme kehittyminen edellyttää tutkimusresurssien ja siihen nojaavan korkeatasoisen koulutusjärjestelmän toimintaedellytysten vahvistamista. Nyt näyttää siltä, että lapsi on vaarassa mennä pesuveden mukana julkisen talouden leikkauspaineissa. Päättäjäksi itseään kutsuvan on uskallettava tehdä myös valintoja resurssien kohdentamisessa. Nyt kannattaisi satsata luonnonvara-alan ja laajemmin biotalouden varaan.

Tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi biotalousala tarvitsee toimivan infran, kuten tiet ja tietoliikenneverkot koko maahan. Suomalaisen biotalouden, esimerkiksi energiantuotannon, vahvuudet löytyvät suurten yksiköiden lisäksi hajautetusta tuotannosta. Ruokasektorin ajankohtaisena erityiskysymyksenä on kotimaisen alkutuotannon kannattavuuden varmistaminen, jonka varassa koko ketju toimii.

Agronomiliitosta ei ole vielä syytä huutaa alamme koulutuspaikkojen lisäämisen puolesta, vaikka sen toteutumisen eteen teemme kovasti työtä. Tarvitaan vakuuttavaa näyttöä maan hallitukselta ja muilta päättäjiltä, että ruoka-alan ja siihen yhä tiiviimmin sulautuvan biotalousalan kasvuedellytysten tukemiseen strategioiden ja juhlapuheiden lisäksi panostetaan.

Kiitos akavalaiselle Metsänhoitajaliitolle ja STTK:laisille METO – Metäalan asiantuntijoille sekä Agrologien Liitolle yhteistyöstä tällä lobbauskierroksella. Jäsenkunnillamme on paljon annettavaa Suomelle, jos siihen ymmärretään antaa mahdollisuus.

Valitse ehdokkaasi ja äänestä viimeistään 19.4.!

- Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, @JyrkiWallin

Klikkaa nähdäksesi liiton jäsenehdokkaat.

Järjestöjen yhteinen tiedote luettavissä täältä.

Lähetä kommentti