Oiva Kuusisto säätiön stipendiaatin matkassa

17.10.2016 13:38

Aurinkoisena syyskuun aamuna lähdin kahden liiton jäsenen matkaan Helsingin yliopistolta Keski-Pohjanmaalle tutustumaan maanäytteenottoon sekä kenttäkokeeseen. Päivän tavoitteena oli ottaa maanäytteet maaperä- ja ympäristötieteen opiskelijalle Ilkka Olkkoselle, jonka pro gradu -työ liittyy valmisteilla olevaan MMM, agronomi Noora Mannisen väitöskirjatutkimukseen.

Matka Pohjanmaalle taittui mukavasti keskustellen jatko-opiskelijan ja gradutyöntekijän arjesta yliopistolla. Tuli matkan aikana myös bongattua paikallisia nähtävyyksiä, maistettua keuruulaisia leivonnaisia ja kerrattua maaperänäytteenoton salat.

Sää suosi näytteenottajia ja fyysisen työn lisäksi pääsimme nauttimaan aurinkoisesta syyspäivästä. Noora esitteli näytteenottovälineet ja työskentelytavat, jonka jälkeen kaikki pääsivät hommiin. Maa oli melko helppoa ja mukavaa työstettävää: runsasmultaista karkeaa hietaa. Jaetut työtehtävät sujuvoittivat näytteenottoa ja kolmen ihmisen yhteistuumin tahti oli miellyttävän ripeä.

Noora Mannisen tutkimukselle myönnetty Oiva Kuusisto Säätiön apuraha mahdollisti opinnäytetyön tekemisen ja näytteenottomatkan toteuttamisen. Tarkemmin Ilkka Olkkosen opinnäytetyössä tutkitaan orgaanisen hiilen kertymistä peltomaahan luomuviljelyssä ja tavanomaisessa viljelyssä tarkastelemalla maan kemiallisia ominaisuuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen ylläpitämää pitkäaikaisessa koekäytössä ollutta Toholammin koekenttää. Nooran väitöskirjahankkeessa selvitetään laajemmin erilaisten viljelymenetelmien vaikutusta orgaanisen hiilen hävikkiin peltomaasta sekä vesistöihin päätyvän orgaanisen hiilen kuormitusta. Tutkimusten tavoitteena on saada tietoa sellaisten viljelymenetelmien käytöstä, joilla sekä peltomaan tuottavuus että pintavesien hyvä laatu voidaan säilyttää.

Maanäytteet saatiin kyytiin ja matka jatkui. Yöpyminen Maasydänjärvellä Sievissä ja takaisin kohti Viikkiä. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan tutkimuksen etenemistä. Ties vaikka saisimme seurata käytännön työtä jatkossakin :)

 

 

- Suvi Huttunen, Agronomiliiton opiskelija-asiamies

Agronomiliiton yhteydessä toimiva agronomi Oiva Kuusiston testamenttiin perustuvan säätiön tarkoituksena on 1) tukea Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maataloutta edistäviä tieteitä ja tutkimusta ja 2) Etelä-Pohjanmaan kulttuuria.

Lähetä kommentti