Muutosagenttina Agronomiliitossa

18.6.2015 12:58

Keräsin opintojeni aikana viestinnällisen työkalupakin ja löysin kiinnostavia töitä.

Aloitin ravitsemustieteen opintoni maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1998. Toisena opiskeluvuonna kävin neuvontaopin peruskurssin, enkä pelästynyt, kuten moni kaverini, vaan ihastuin. (Emeritus)professori Harri Westermarckin ote opetukseen oli jotain uutta, ja aiheet konkretisoituivat helposti. Muutama lisäkurssi neuvoa ennen opintojen päättämistä sekä sivuaineeksi mediakasvatusta, ja siten olin kerännyt mukavan pakin työelämän työkaluja saadakseni kiinnostavan viestintätaitoja vaativan pestin kananmunatiedottajana.

Oppeja sovellan edelleen ja niin soveltavat sadat, jolleivät tuhannet muut neuvontaopin kursseja käyneet alamme osaajat. Agronomiliitto teki muutama vuosi sitten tarkan kyselyn alan työnantajille tärkeimmistä työelämätaidoista. Niitä ovat yksiselitteisesti viestintään ja muutoksen sietoon liittyvät taidot. Ne taidot, joita neuvontaoppi meihin valmisti.

Mitä kuuluu neuvontaopille tänään? Huonoa. Jokunen vuosi sitten Westermarckin eläköidyttyä Viikkiin saatiin innostunut lehtori, jonka kanssa yhteisöviestinnän nimellä toiminut oppiaine veti edelleen opiskelijoita yli tiedekuntarajojen. Nyt pöydällä on kaavailut viestinnän opetuksen intergoimiseksi osaksi muuta opetusta ja viestinnän opetuksen lopettaminen.

Tästä olemme huolissamme. Ja niin ovat erityisesti Maataloustoimittajat, yhdistys, jonka jäsenet tuottavat ja välittävät maatalous-, elintarvike- ja metsäalan tietoa lukijoilleen ja sidosryhmilleen. 

Agronomiliitto on allekirjoittanut Maataloustoimittajien kannanoton, jossa mmtdk:ta kehotetaan ottamaan vakavasti huoli tärkeiden työelämätaitojen valumisesta vaikkakin substanssiosaamiseltaan erinomaisten, mutta viestintäosaamiseltaan epätasaisten yliopisto-opettajien harteille. Myös opiskelijajärjestöissä kannetaan asiasta huolta.

 

Agronomiliiton viestintäpäällikkö, ETM Maija Soljanlahti (ent. Maataloustoimittajat ry:n puheenjohtaja)

 

Lue Maataloustoimittajien kannanotto

Lähetä kommentti