Kannustamme yrittämään

18.12.2014 09:48

Ahkeruus ja intohimo - näistä on yrittäminen tehty.

Valitsimme Vuoden Vaikuttajaksi nuoren yrittäjän. Saimme liittoon paljon myönteistä palautetta eri-ikäisiltä jäseniltä sekä sidosryhmiltämme hyväksi koetusta valinnasta. Anna Härö on kauppahalliyrittäjä, opiskelija, joka päätti toteuttaa unelmansa. Hän ei suhtaudu yrittäjyyteen epäonnistumisen pelko takaraivossaan vaan uskoo omiin kykyihinsä, ruoka-alaan ja yrittäjyyteen. Lue juttu Annasta Akavalaisessa tai Alimentan sivuilta (6/14).

Liiton strategia päivitettiin valtuuston siunaamana marraskuun lopussa. Siihen on kirjattu tavoite kannustaa liiton jäseniä yrittäjyyteen. Valtuuston keskustellessa työmarkkinoiden muutoksesta ja korkeasti koulutettujen työttömyydestä nousi esiin myös termi ”pakkoyrittäjyys”. Yrittäjyys ei ole kaikille hyvä ratkaisu. Sen sijaan kannustamme jäseniä pohtimaan, mitä tulevaisuuden työelämä tarjoaa  - mitä vaihtoehtoisia tapoja on työllistyä kuin perinteisesti palkansaajana.

Agronomiliitolla on vahva yrittäjyyden perinne – jäseninä on keskimääräistä akavalaista liittoa enemmän yrittäjiä (7 prosenttia jäsenistä) sekä mukava määrä sivutoimisia yrittäjiä. Tämä johtuu siitä, että kokoamme alan korkeasti koulutetut verkostoon, jonka myös yrittäjät ja viljelijät kokevat omakseen. Yrittäjille kehitetään omia palveluja, tuemme yrittäjäjäsenten näkyvyyttä, ja tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan asiantuntijaryhmän.

Agronomiliiton yrittäjävaliokunta on aktiivinen ja halukas auttamaan aloittelevia yrittäjiä, jakamaan osaamistaan. Siitä on osoituksena koulutus, joka järjestetään valiokunnan voimin ensi vuoden alussa. Kahdelle päivälle on saatu kiinnostavia alamme yrittäjiä kertomaan omia tarinoitaan sekä asiantuntijapuheenvuoroja edistämään uusien yritysten menestymistä.

Haluamme olla yrittäjäjäsentemme näköinen liitto, jonka palveluista hyötyvät myös muut jäsenet opiskelijasta senioriin. Siksi vuoden 2015 alusta on Alimentassa yrittäjähakemisto, johon jokainen liiton yrittäjäjäsen voi listata yrityksensä ilman maksua, ja me jäsenet voimme tarttua kiinnostaviin tarjouksiin – oli kyseessä sitten esimerkiksi koulutus-, majoitus- tai hankintatarve.

Yrittäminen tarkoittaa ahkeruutta, sinnikkyyttä sekä uskoa itseensä ja asiantuntemukseensa. Haluamme liitossa olla vahvistamassa näitä – valaa uskoa jäseniimme: heidän osaamiseen ja kykyihin yrittää. Olla tukena jäsenen arjessa.

ETM Maija Soljanlahti, viestintäpäällikkö

ps. Akava kyseli akavalaisten yrittäjäasenteita elokuussa 2014. Sen mukaan joka viides on harkinnut yrittäjyyttä, ja tekniikan ja luonnontieteiden alan (joihin me kuuluimme) asiantuntijat olivat harkinneet yrittäjäksi ryhtymistä muita useammin.  Voit tutustua tuloksiin Akavan sivuilla. Akavan tavoitteena on saada poliittiset päätöksentekijät tukemaan yrittäjyyttä.

Kommentit

 • Matti Mononen 9 vuotta sitten

  On jo korkea aika kannustaa alan koulutuksen saaneita ihmisiä yrittäjyyteen. Itse asiassa siinä ollaan pari vuosikymmentä myöhässä.

  Milloinkahan yrittäjyyteen aletaan antaa koulutusta myös opiskeluvaiheessa? Mielestäni elintarvikealan yrittäjyyden pitäisi olla valittavissa osaksi opintoja.

  Agronomiliitolla on viestin mukaan yrittäjävaliokunta. Hyvä niin. Vaan ketäpä on valiokunnan jäseninä, sitä eivät liiton sivut kerro.

 • Timo Alatalo 9 vuotta sitten

  Tässä Yrittäjävaliokunta ensi vuodelle ja kiitos Maijalle kannustuksesta!

  Kokoonpano: Kausi alkaa Kausi päättyy

  Alatalo Timo, pj. Maaseudun yrityspalvelut Oy 2014 2016/II kausi

  Heinäsuo Jukka Heinäsukka Oy/Trailerman Oy 2014 2016/II kausi

  Lundström Herbert Change Line Oy Ab 2013 2015/II kausi

  Orreveteläinen Eija Ravitsemusaakkoset Oy 2015 2017/II kausi

  Pulkkinen Markku Tmi Agrostemma 2014 2016

  Salminen Merja Suunnittelutoimisto Design Lime Oy 2015 2017

  Jern Mikael, hall.ed.

  Hälikkä Minna, siht. Agronomiliitto

 • Maija Soljanlahti 9 vuotta sitten

  Viikissä yrittäjyysopintoja voi suorittaa taloustieteen laitoksella - liitossa toivomme, että näin on jatkossakin pääaineesta riippumatta. Sen sijaan Kuopion kampuksella Itä-Suomen yliopistolla opintomahdollisuudet ovat käsitykseni mukaan heikot. Tämä on yksi syy siihen, että liitto järjestää omaa koulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille.

  Kaikkien valiokuntien (sekä neuvottelu- ja toimikuntien) kokoonpanot ovat luettavissa liiton verkkosivuilla. Ne päivitetään alkuvuodesta vastaamaan hallituksen päätöksiä.

Lähetä kommentti