Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta työttömille tai työttömyysuhan alaisille, haku päättyy

15.3.2013 15:33 Ympäristöyritysten kansainvälistymiskoulutus F.E.C. 29.4. - 13.11.2013

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jonka keskiössä ovat yhteistyöyrityksen kehittämiseen tähtäävät tehtävät mm. kehittämishankkeen muodossa. Tavoitteena on, että  kehittämishanke näkyy sekä yksilön että yrityksen osaamisen kehittymisenä.

Haku ja valinta koulutukseen

Koulutukseen haetaan oman TE-toimiston kautta tai www.mol.fi-sivustolla olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutusnumero on 645171.

Haku koulutukseen päättyy 15.3.2013. Erillinen ansioluettelo lähetetään osoitteeseen paivi.anttonen@aalto.fi. Hyväksytyt hakijat kutsutaan info- ja haastattelutilaisuuteen.
Haastattelujen perusteella käynnistetään yhteistyöyrityksen etsintä yhdessä hakijan kanssa. Yrityspaikan löytyminen on edellytys koulutusohjelmaan osallistumiselle.

Koulutus on kurssilaiselle maksutonta.

Lue tarkemmin esitteestä (pdf)